Подршка детету/ученику у кризним ситуацијама

Каталошки број програма: 57  

Не

Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет", Јанка Чмелика 37а, centar.ns@gmail.com, 063528601, ,

Биљана Кикић Грујић, biljanagrujic@sbb.rs, 0216402419, 063528601,

Биљана Кикић Грујић, дипл.правник, Центар за превенцију девијантног понашања ; Катарина Мајкић, Дипл. педагог, Центар за развој потенцијала деце и младих ;

Биљана Кикић Грујић, дипл.правник, Центар за превенцију девијантног понашања ; Ивана Копривица, Мастер пословне психологије, Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Оснаживање запослених у школама за препознавање, разумевање и психолошку подршку детету које је у стању емоционалне кризе услед неповољних околности због изложености насиљу било ког облика, и других ситуација која изазивају стрес код детета.

Упознавање просветних радника са облицима насиља у породици и ван ње; Подизање степена сензибилитета просветних радника за препознавање емоција и емоционалних реакција детета које је изложено насиљу, злостављању и занемаривању; Упознавање просветних радника са импликацијама које ефекти стреса, шока, насиља, злостављања и занемаривања имају на целокупан развој и функционисање детета у школи и уопште даље у адолесцентном и одраслом добу, уколико се потребне интервенције не реализују адекватно и увремењено; Упознавање просветних радника са начинима и техникама подршке детету у кризној ситуацији; Упознавање са вештинама којима се развија однос поверења и прихватања између детета и учитеља/наставника/васпитача

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данВрсте и облици насиља над децом и међу децом, сличности и разлике између насиља у стварном и виртуелПауза Осећања и емоционалне реакције детета у кризним ситуацијамаПсихосоцијална подршка детету/ученику у кризној ситуацији – примена психотерапијских техникаТехнике интеграције детета жртве насиља, злостављања и занемаривања у вршњачку групуИнтеграција садржаја обуке, сумирање и евалуацијаПауза за ручак

30

дана: 1
бодова: 8

Цена за групу од 30 учесника је 90.000,00 динара (или 3.000,00 по учеснику без обзира на величину групе). У цену је урачуната надокнада предавачима и радни материјал. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Kragujevac, Medicinska skola, dom ucenika Биљана Кикић Грујић, Ивана Копривица 23 3.96
2 Дом ученика средњих школа "Бранково коло", Нови Сад, Епископа Висариона 3 Биљана Кикић Грујић, Ивана Копривица 25 3.98
3 Основна школа "Доситеј Обрадовић" Нови Сад Биљана Кикић Грујић, Ивана Копривица 28 3.98

Укупно учесника: 76 | Просечна оцена: 3.97