Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

Каталошки број програма: 456  

Не

Едука БГД Друштво за унапређење образовања, Видиковачки венац 52, Београд, ivana.milosevic@eduka.rs, 0641399795, 0652261436,

Ивана Милошевић, ivana.milosevic@eduka.rs, 0113287277, 0652261436,

Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић„ - Батајница;

Сања Булат, педагог за физику и хемију, ОШ „Бранислав Нушић„, Београд; Александар Тодосијевић, дипломирани историчар, ОШ „Бранко Радичевић„ - Батајница

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

-Развијање дигиталних компетенција наставника -Модернизација наставе у складу са савремним теоријама учења и потребама ученика

-Упознавање наставника са применом блога и facebook-а у настави -Формирање мрежа учења наставника и ученика -Развијање критичког приступа интернету

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни део Учење и друштвене мрежеРадионица „Блог 1Радионица „Блог 2Радионица „Facebook„ Критички однос према интернету Задавање практичног задатка

30

дана: 1
бодова: 8

1000 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа Вељко Влаховић Крушчић Александар Тодосијевић, Сања Булат 26 3
2 Oсновна школа Топлички хероји Житорађа Александар Тодосијевић, Сања Булат 30 3.85
3 Oсновна школа Топлички хероји Житорађа Александар Тодосијевић, Сања Булат 30 3.87
4 Oсновна школа Стефан Дечански Железник, Милана Мијалковића 11 Александар Тодосијевић, Сања Булат 29 3.79

Укупно учесника: 115 | Просечна оцена: 3.63