НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Каталошки број програма: 508  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Ранко Рајовић, Магистар мед. наука, др спортских наука, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Урош Петровић, ВСС, Удружење књижевника Србије;

Ранко Рајовић, Магистар мед. наука, др спортских наука, Центар за едукацију НТЦ, Педагошки факултет Копер; Урош Петровић, ВСС, Удружење књижевника Србије; Милена Драгојевић, професор разредне наставе, ОШ ,,Вук Караџић" Шабац; Татјана Чолић, професор разредне наставе, ОШ ,,Вук Караџић" Шабац; Вук Рајовић, Мастер инжењер технологије , Центар за едукацију НТЦ Нови Сад; Наташа Николић, Мастер учитељ, Основна школа Др Арчибалд Рајс, Београд, Палилула; Владимир Милошевић , Дипл. проф. физич. васп. и спорта; , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Припрема учесника за унапређивање примене стимулативних метода учења и оснаживање компетенција учесника за ефикасно учење помоћу иновативних и стимулативних метода учења.

- Јачање дидактичко-методичке компетентности полазника за индивидуализацију и диференцијацију наставног рада, ангажовање мисоаних способности ученика (анализа, синтеза, компарација, повезивање информација и сл.) - Функционално повезивање наставних садржаја са примерима из свакодневног живота и садржајима из различитих области - Стварање стимулативног окружења кроз иновативне методе и примена концепта учење кроз игру - Оспособљавање учесника за рад са ученицима кроз стицање функционалних знања за подстицај напредовања у свакодневном васпитно-образовном раду - Педагошко методичко осмишљавање наведеног концепта и његове примене у васпитно-образовном процесу - Оспособљавање полазника за примену НТЦ методе за групни и индивидуални рад .

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни део и неурофизиологија учењаНеурофизиoлогија развоја мозга. Значај моторике за развој когнитивних способностиТехнике учења2. данФункционално размишљањеКоришћење свих научених техника у обради лекције. Састављање загонетних питања3. данРазмена искустава (анализа радова, консултације – радионице)

30

дана: 3
бодова: 24

Цена по учеснику износи 6.000,00 динара и укључује надокнаде аутора и реализатора, радни и потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Путни трошкови итрошкови смештаја нису укључени у цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Ранко Рајовић, Татјана Чолић 24 3.96
2 Падинска Скела Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.96
3 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад Ранко Рајовић, Урош Петровић 21 3.92
4 ОШ "Свети Сава", Војске југославије 18, Пожаревац Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.98
5 ОШ "Херој Радмила Шишковић", Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.96
6 ОШ "Веселин Маслеша", Кумодрашка 72, Београд Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.99
7 ОШ "Биса Симић" Централна 13, Велика Крсна Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.96
8 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад Урош Петровић, Милена Драгојевић 30 3.93
9 Прва основна школа краља Петра II, Димитрија Туцовића 171, Ужице Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.96
10 ОШ "Краљ Петар Први" Краља Петра 7, Београд Ранко Рајовић, Урош Петровић 28 3.95
11 ОШ "Надежда Петровић" Луја Адамича 4, Нови Београд Ранко Рајовић, Урош Петровић 27 3.85
12 ОШ "Краљ Петар Први" Краља Петра 7, Београд Урош Петровић, Милена Драгојевић 11 3.89
13 ОШ "Вук Караџић", Братства и јединства 1, Сурчин Ранко Рајовић, Милена Драгојевић 30 3.88
14 Prima International School, Драгана Манцеа бб, Београд Урош Петровић, Татјана Чолић 23 3.88
15 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд Ранко Рајовић, Милена Драгојевић 30 3.95
16 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд Урош Петровић, Татјана Чолић 16 3.98
17 Средња школа и гимназија "Архимед", Љубостињска 2, Београд Урош Петровић, Татјана Чолић 17 3.85
18 МШ "Даворин Јенко", Мишка Крањца 17, Београд Ранко Рајовић, Милена Драгојевић 30 3.94
19 ОШ "Васа Чарапић", Авалска 48, Београд (Бели Поток) Урош Петровић, Татјана Чолић 30 3.96
20 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште Ранко Рајовић, Милена Драгојевић 29 3.96
21 ОШ "Бора Станковић", Жарка Зрењанина 90, Каравуково Урош Петровић, Вук Рајовић 30 3.98
22 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Ранко Рајовић, Вук Рајовић 14 3.96
23 ОШ "Сава Максимовић", Жарка Зрењанина 57, Мараморак Ранко Рајовић, Урош Петровић 24 3.98
24 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Иве Лоле Рибара 2, Старчево Урош Петровић, Вук Рајовић 25 3.99
25 ОШ "Марија Бурсаћ", Милана Ракића 81, Београд Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 3.91
26 ОШ "Јован Поповић" Краља Петра 124, Инђија Ранко Рајовић, Вук Рајовић 21 4
27 ОШ "Миливоје Боровић" Мачкат Ранко Рајовић, Вук Рајовић 30 3.97
28 ОШ "Бреково" Бреково Урош Петровић, Татјана Чолић 28 3.97
29 Средња школа и гимназија "Архимед", Љубостињска 2, Београд Урош Петровић, Вук Рајовић 24 3.93
30 Технолошки факултет, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад Урош Петровић, Вук Рајовић 17 3.93
31 ОШ "Момчило Живојиновић" Краља Александра Обреновића 25 Ранко Рајовић, Вук Рајовић 29 3.97
32 Обука ће се одржати онлајн путем Zoom платформе Ранко Рајовић, Вук Рајовић 14 3.99
33 Културни центар, Стевана Немање 2, Нови Пазар Ранко Рајовић, Урош Петровић 26 3.96
34 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Београд Ранко Рајовић, Урош Петровић 21 3.97
35 Обука се одржава путем Интернета Ранко Рајовић, Вук Рајовић 24 3.97
36 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38, Београд Ранко Рајовић, Татјана Чолић 30 3.87
37 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38, Београд Урош Петровић, Вук Рајовић 26 3.98
38 Путем Интернета Ранко Рајовић, Вук Рајовић 30 4
39 ОШ "Милан Ђ. Милићевић" Боривоја Стевановића 27а, Београд Ранко Рајовић, Вук Рајовић 28 3.99
40 Путем Интернета Ранко Рајовић, Урош Петровић 30 4
41 Путем Интернета Урош Петровић, Вук Рајовић 29 4
42 OŠ "Petar Vragolić", Jovana Cvijića 1, Ljubovija Ранко Рајовић, Наташа Николић 30 3.95
43 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Cara Lazara 2, Obrenovac Урош Петровић, Вук Рајовић 30 3.95

Укупно учесника: 1116 | Просечна оцена: 3.95