Прилика за свако дете – развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

Каталошки број програма: 772  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Милош Зорица, , Предшколска установа Чукарица;

Милош Зорица, , Предшколска установа Чукарица; Бојана Купусинац, , ПУ,,Полетарац„Оџаци ; Јелена Селак, , Предшколска установа „Полетарац„ Оџаци; Сузана Симеуновић, , Предшколска установа „Моје детињство„ Чачак; Светлана Радосављевић, , Предшколска установа „Наше дете„ Врање; Тања Спасовић, , ПУ„Моје детињство„,Чачак;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стварање прилика за развој и учење за свако дете узраста 3-5,5 година, посебно деце из осетљивих група. Заједничко истраживање могућности за повећање доступности програма за сву децу и породице.

Оснаживање учесника за креирање и остваривање квалитетних различитих предшколских програма за децу узраста 3 до 5,5 година кроз игру, размену знања и искустава. Стицање професионалних вештина и знања потребних за креирање и реализацију квалитетних различитих програма предшколског васпитања и образовања деце узраста 3-5,5 година кроз тимски рад и решавање проблема. Развијање осетљивости код професионалаца о могућностима кo-конструисања иновативне васпитно образовне праксе заједно са децом и одраслима у локалној заједници. Унапређивање знања и вештина професионалаца за креирање, остваривање и документовање васпитно образовног процеса у различитим програмима.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данФункције ПВО у заједници – статус и изазови у креирању различитих програмаПауза за кафуПотребе деце и породица - дефинисање стратегија у развијању различитих програма ПВО у заједници Пауза за ручакПартнерства у ПУ и локалној заједници као подршка развијању различитих програма ПВОПауза за кафуПрограм као место сусрета деце и одраслих – истраживање, игра и одрживе промене у локалној заједници

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Сомбор, ПУ "Вера Гуцуња", Спортска ББ, објекат "Бубамара" Милош Зорица, Јелена Селак 30 3.9
2 ПУ Зрењанин, Караџићева 3а Милош Зорица, Јелена Селак 30 3.88
3 ПУ Наша радост, Мачков камен 5, Крупањ Бојана Купусинац, Јелена Селак 28 3.97
4 ПУ "Сунцокрети", Владимирци, Светог Саве 74 Бојана Купусинац, Јелена Селак 16 3.99
5 Предшколска установа "Полетарац", 27. октобра 38/2, Рума Бојана Купусинац, Јелена Селак 21 3.94

Укупно учесника: 125 | Просечна оцена: 3.94