Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Каталошки број програма: 380  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда„; Татјана Станковић, Мр наставе математике и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево; Ђорђе Баралић, Др, Математички институт САНУ; Ђурђица Такачи, доктор наука, ПМФ Нови Сад;

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда„; Татјана Станковић, Мр наставе математике и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево; Ђорђе Баралић, Др, Математички институт САНУ; Ђурђица Такачи, доктор наука, ПМФ Нови Сад;

математика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачати професинални капацитет наставника и мотивисати наставнике да развијају и подстичу математичку креативност, радозналост и интересовање код ученика коришћењем метакогнитивног приступа у математичким проблемима.

Програм има за циљ да на конкретним примерима у новом технолошком окружењу покаже да новим методским приступом у решавању математичких проблема треба да: • обогати методичка знања наставника уз употребу нових технологија • подстакне наставника на иновативни приступ развијању аналитичко-логичког промишљања ученика • оспособи наставнике за систем рада који квалитативно обогаћује знања ученика, а наставу чини садржајнијом и ефикаснијом.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данУочени методски проблеми у изучавању математике у основној школи Метакогнитивни приступ у настави математикеМоделирање- области алгебарских израза и њихових примена у геометрији

30

дана: 1
бодова: 8

1 500, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организације која подржава семинар, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 21 3.94
2 ОШ "Митрополит Михаило", Митрополита Михаила 5, Сокобања Радица Каровић, Татјана Станковић 17 3.99
3 Техничка школа, Миће Матовића 2, Ивањица Радица Каровић, Татјана Станковић 20 3.78
4 ОШ "Десанка Максимовић", Цара Лазара бб, Косовска Каменица Радица Каровић, Татјана Станковић 27 3.91
5 Обука се реализује онлајн Радица Каровић, Татјана Станковић 6 3.98
6 Обука се реализује путем интернета. Радица Каровић, Татјана Станковић 16 3.95
7 Гимназија Ивањица, 13. септембра 58, Ивањица Радица Каровић, Татјана Станковић 27 3.98
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Горанска бб, Смедерево Радица Каровић, Ђорђе Баралић 20 3.85

Укупно учесника: 154 | Просечна оцена: 3.92