Унапређење емоционалних компетенција деце

Каталошки број програма: 86  

Не

Психолошки центар за саветовање, едукацију и истраживање - СЕЛФ, Фрушкогорска 21, 21000 Нови Сад, office@self.rs, 0655437820, ,

Драгица Јовишевић, jovisevic.d@gmail.com, 0214897872, 0655437820,

Јелица Петровић, доктор психолошких наука, Одсек за психологију, Филозофски факултет,Нови Сад; Драгица Јовишевић, , Институт за јавно здравље Војводине; Јована Трбојевић, Мастер, Матица српска;

Јелица Петровић, доктор психолошких наука, Одсек за психологију, Филозофски факултет,Нови Сад; Драгица Јовишевић, , Институт за јавно здравље Војводине; Јована Трбојевић, Мастер, Матица српска

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење компетенција наставника и васпитача за примену програма развоја емоционалних вештина код деце.

- Упознати учеснике са концептом емоционалне компетенције и њеним значајем у развоју личности; - упознати учеснике са последицама које са собом носи недостатак емоционалних компетенција у различитим аспектима развоја (првенствено у социјалним односима); - обучити учеснике о начинима препознавања емоционално некомпетентног детета у вршњачкој групи; - обучити учеснике примени техника за развој емоционалних компетенција (разумевање и изражавање емоционалних стања; контрола аверзивних емоција: туге, беса, страха; развој емпатијског потенцијала); - обучити учеснике о могућностима процене емоционалне компетенције деце у групи, као и начинима праћења промена у развоју ових вештина.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данШта је емоционална компетенција?ПаузаРазумевање емоција: Методе и технике рада са децомРегулација емоција: Методе и технике рада са децомПаузаРазвој емпатије: Методе и технике рада са децомПаузаМогућности процене и начини праћења промена у развоју емоционалне комептенцијеЗавршна разматрања и евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена за групу од 30 учесника је 50.000,00 динара (или 2.500,00 по учеснику без обзира на величину групе када се организује семинар отвореног типа). У цену је урачуната надокнада предавачима, комплетан радни материјал, трошкови сертификата и административни трошкови. У цену нису урачунати смештај и путни трошкови реализатора, исхрана и освежење за учеснике када се семинар реализује у установи.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Психолошки центар СЕЛФ, Фрушкогорска 21, Нови Сад Драгица Јовишевић, Јована Трбојевић 9 3.86

Укупно учесника: 9 | Просечна оцена: 3.86