Подршка учењу и развој интерактивних метода

Каталошки број програма: 617  

Не

Здраво да сте, Капетан Мишина 23, Bskorc@yahoo.com, 0642889947, 0658085065, 0112634490

Јелена Митровић, bskorc@yahoo.com, 0658085065, 0658085065, 0112634490

Бојана Шкорц, доктор психолошких наука, Факултет ликовних уметности; Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ "Лазар Саватић", Београд; Весна Дасукидис, дипломирани педагог, МПНТР;

Бојана Шкорц, доктор психолошких наука, Факултет ликовних уметности; Бранка Тишма, дипломирани психолог, ОШ "Лазар Саватић", Београд; Михајло Арсенијевић, дипломирани филозоф, Пета београдска гимназија; Јелена Митровић, дипломирани социолог, С. Ш. ,,Артимедиа,, - Београд ; Јасмина Ђурђевић, дипломирани психолог, Прва обреновачка основна школа Обреновац;

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Јачање професионалних и васпитних компетенци стручњака у образовању за активно креирање и коришћење интерактивних, партиципаторних облика рада са ученицима у образовном процесу и неговање позитивне васпитне атмосфере.

Обуком се стичу теоријска и практична знања о ефектима образовне праксе у Србији; облицима и важности интеракције у образовној ситуацији, повећава се сензитивност за узрасно и социјално ризичне групе, ризик за образовни неуспех, значај социјалних потреба ученика. Обуком се идентификују и дефинишу интерактивне и подстицајне методе рада у образовном процесу, којима се унапређује образовна атмосфера и развија позитивна мотивациона и васпитна клима у раду. Такође се подстиче вештина прављења плана практичних поступака којима наставник подстиче активност ученичке групе. На тај начин се ствара основ за оснаживање школе, смањивање искључености, а истовремено добија метод за иновативне иницијативе погодне за рад са свим узрасним групама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПредстављање реализатора, подела радног материјала, договор око сатнице, упознавање учесникаПленарна презентација 1: Развој, учење, образовањеПауза за кафуПленарна презентација 2: Грађење односа дете – одрасли, интерактивни извори развојапауза за кафуРадионица „Како видим себе?„пауза за ручакПленарна презентација 3 – Флексибилни модели рада и унапређење образовне атмосферепауза за кафуРадионица „Покретање интерактивних капацитета, групни израз„завршни круг првог дана2. данПрезентација и дискусија: Дивергентно мишљењепауза за кафу Радионица 3 – заједничко грађење методепауза за кафуВидео презентација активности са децом и младима пауза за кафуЗавршни део – евалуација и стварање општег става

15

дана: 2
бодова: 12

Едукативни материјал: фотокопије агенде, литература... 400 дн по учеснику, Радионички материја: папир, оловке, бележнице, бојице... 400 дн по учеснику, Превоз и дневница реализатора.... просечно 2600 дин по едукатору. За мању групу (15) укупно= 19800дн, просечна цена је 1300 динара, а 900 динара за већу групу од 16–30 полазника. Уколико се обезбеди простор или је образовна установа у Београду, смањује се цена по учеснику.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Srednja stručna škola "Vasa Pelagić", Cara Lazara 261, Kovin Бојана Шкорц, Бранка Тишма 26 3.78

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.78