Процена дечјег развојног статуса – потреба и додатна подршка

Каталошки број програма: 740  

Не

ВШССВПИ - Сирмијум, Змај Јовина 29, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022622231, ,

Тања Панић, vs.tanja.panic@gmail.com, 022621622, 063444763,

Тања Панић, доктор психолошких наука, ВШССВПИ - Сирмијум, Сремска Митровица;

Тања Панић, доктор психолошких наука, ВШССВПИ - Сирмијум, Сремска Митровица; Љиљана Шарковић, , Предшколска установа„Пчелица„,Сремска Митровица; Дејан Савичевић, доктор наука из области физичке културе, ВШССВПИ - Сирмијум, Сремска Митровица; Марта Дедај, доктор педагошких наука, ВШССВПИ - Сирмијум, Сремска Митровица;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника у предшколским установама за процену развојног статуса деце и оснаживање за активно деловање када је потребно пружање додатне подршке детету као и развоја сарадничких односа са породицом.

Унапређивање нивоа знања учесника о основним карактеристикама развоја деце предшколског узраста: когнитивни, социјално-емоционални и моторички развој. Идентификовање различитости у развоју предшколског детета - дете типичног развоја. Презентовање могућег одступања у развоју: дете са сметњама у развоју и дете са ризиком постојања сметњи у развоју. Упознавање учесника са врстама и начинима процене дечијег развојног статуса и улогом процењивача. Подстицање партнерске улоге васпитача и стручних сарадника у предшколској установи и родитеља у омогућавању додатне подршке детету. Подизање нивоа свести код учесника о обавезама и одговорностима партнера. Упознавање са ситемским решењима и препрекама.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУвод у обукуРазвој деце предшколског узрастаПаузаОдступања у развоју детета предшколског узрастаПаузаПроцена развојног статуса деце – искуствена радионицаПаузаОбавезе и одговорности учесника у процесу процене дечијих потреба

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику износи 3 000,00 динара. Цена покрива радни материјал, хендауте за учеснике и хонорар аутора и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 VŠSSVPI SIRMIUM Sremska Mitrovica, Zmaj Jovina 29 Тања Панић, Дејан Савичевић 25 3.97

Укупно учесника: 25 | Просечна оцена: 3.97