Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све

Каталошки број програма: 1019  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, ,

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400,

Душан Митић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања УБ; Тибор Немања Стефановић, магистар физичког васпитања, ОШ „Глигорије Попов„, Кикинда; Горан Пребег, доктор наука физ.васп. спорта и рекреац, Факултет спорта и физичког васпитања УБ; Александар Ивановски, доктор наука физ.васп. спорта и рекр, Висока спортска и здравствена школа;

Душан Митић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања УБ; Тибор Немања Стефановић, магистар физичког васпитања, ОШ „Глигорије Попов„, Кикинда; Горан Пребег, доктор наука физ.васп. спорта и рекреац, Факултет спорта и физичког васпитања УБ; Александар Ивановски, доктор наука физ.васп. спорта и рекр, Висока спортска и здравствена школа;

физичко васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Да професори физичког васпитања, васпитачи и учитељи науче како могу да едукују своје ученике који желе волонтерски да се укључе у организацију и реализацију модела спортско-рекреативних такмичења која се заснивају на учествовању ученика.

- Едукација наставника да подстичу ученике на волонтерски рад. - Подстицање ученика да преузимају лидерске функције. - подстицање на редовно вежбање развијањем нових модела спортско-рекреативних такмичења која се заснивају на учествовању, а не само на способности талентованих ученика; - развој вршњачке подршке редовном вежбању и неговању такмичарског духа; - подстицање самоорганизовања ученика кроз пројекте типа: Недеља школског спорта, Спортски дан, Европска недеља спортског изазова, Дан изазова, СПРЕТ модел, Викенд у школском дворишту и сличне манифестације Спорта за све; едукација волонтерског рада ученика као аниматора спорта за све, помоћних тренера, судија, записничара, делегата и других укључених у систем школског спорта;

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Васпитач у дому ученика

1. данИскуства учесника семинара у организованју спортско рекреативних манифестација у школиПотреба ученика за физичком активношћуВажност и могућности организовања спортско рекреативних манифестација у школиФормирање тимског духа код ученикаВредновање учествоања у спортско рекреативним такмичењима Предавање, дискусија и радионица

29

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500 дин нето уколико уплата иде на рачун факултета и има 30 полазника. Уколико то реализуједруга институција очекује се да 60% уплате иде реализаторима у бруто износу.