Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

Каталошки број програма: 79  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Ангелина Скареп, Диломирани шк. психолог у рангу мастера, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију;

Милена Михајловић, Дипл. школски психолог-педагог, ниво МА, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Ангелина Скареп, Диломирани шк. психолог у рангу мастера, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП - Центар за интерактивну педагогију; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Костадиновић, Дипломирани социолог, ОШ ‘’Милован Глишић’’ Ваљево;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Стварање услова за лични развој, учење и напредовање сваког детета.

- Разумевање значаја и начина стварање климе у ОУ/ОШ у којој се свако дете осећа добро и прихваћено - Разумевање значаја и начина препознавања специфичних потреба деце и породице из осетљивих група и пружању подршке у складу са њима - Разумевање како подучавати и фацилитирати процес учења који омогућава сваком детету да буде активно и успешно - Разумевање значаја и начина успостављања сарадње и партнерства са породицама из осетљивих група

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСтварање услова који промовишу развој идентитета сваког дететаПаузаКада и које врсте тренутне/дугорочне подршке су потребне да свако дете развије своје потенцијалеПауза за ручакРазвијање сарадње са породицом и подршка породициПауза„Колико смо слични, колико смо различити„

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по полазнику је 2,000.00 динара. У цену је урачунато: хонорари тренера, потрошни и радни материјал, копије материјала за учеснике, трошкови израде уверења, административни трошкови. У цену НИСУ урачунати путни трошкови тренера.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Град Врање, Народног хероја 1 Ангелина Скареп, Кристина Дрини 20 3.71
2 Бранислава Нушића 2, Врање Ангелина Скареп, Кристина Дрини 21 3.91
3 електронски, ПУ "Зрењанин" Зрењанин Ангелина Скареп, Кристина Дрини 29 3.99
4 Град Врање, Бранислава Нушића 2 Ангелина Скареп, Кристина Дрини 19 3.97

Укупно учесника: 89 | Просечна оцена: 3.9