Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Каталошки број програма: 531  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда„; Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ„Станислав Сремчевић„ Крагујевац; Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ "Мома Станојловић" Крагујевац; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево;

Радица Каровић, Дипломирани математичар, ОШ„Ослободиоци Београда„; Зорица Сорак, мастер образовне политике, ОШ„Станислав Сремчевић„ Крагујевац; Миљана Милојевић, мастер образовне политике, OШ "Мома Станојловић" Крагујевац; Татјана Станковић, Магистар наставе матем. и рачунарства, ЕТШ „Никола Тесла„, Панчево;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање квалитета наставе унапређивањем компетенција наставнка за планирање путем пирамиде исхода

Упознати учеснике са карактеристикама наставе оријентисане на исходе Упознати учеснике са планирањем исхода наставе на глобалном и месечном нивоу Оспособити учеснике да примењују пирамиду исхода у креирању сценарија за час Оснажити учеснике да вреднују и самовреднују наставу

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводни део семинараНастава оријентисана на исходеПланирање исхода на годишњем и месечном нивоуПирамида исхода у сценарију за часВредновање и самовредновање наставеЗакључци и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1500,00 за групу од 30 учесника. Цена укључује надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Зорица Сорак, Миљана Милојевић 23 4
2 ОШ "Аксентије Максимовић", Аксентија Максимовића 1, Долово Зорица Сорак, Миљана Милојевић 30 3.97
3 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица Радица Каровић, Татјана Станковић 28 3.98
4 ОШ "Петефи бригада" 16. дивизије 34, Кула Зорица Сорак, Миљана Милојевић 28 3.85
5 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Зорица Сорак, Миљана Милојевић 24 3.95
6 ОШ "Милан Ракић", Кнеза Грбовића 31, Мионица Зорица Сорак, Миљана Милојевић 28 3.96
7 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Зорица Сорак, Миљана Милојевић 19 3.9
8 РЦ Ужице, Немањина 52, Ужице Зорица Сорак, Миљана Милојевић 30 3.81
9 Техничка школа "Нови Београд", Омладинских бригада 25, Нови Београд Радица Каровић, Татјана Станковић 24 3.92
10 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Зорица Сорак, Миљана Милојевић 29 3.95
11 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац Зорица Сорак, Миљана Милојевић 30 3.86
12 Обука се реализује онлајн Зорица Сорак, Миљана Милојевић 24 3.87
13 ОШ "Душан Радовић", Занатлијска бб, Пирот Зорица Сорак, Миљана Милојевић 30 4
14 Обука се реализује путем интернета. Зорица Сорак, Миљана Милојевић 22 3.94
15 ОШ "Вук Караџћ", Излетничка 10, Крагујевац Зорица Сорак, Миљана Милојевић 30 3.99

Укупно учесника: 399 | Просечна оцена: 3.93