Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Каталошки број програма: 451  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић„, Београд; Златко Радосављевић, дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд

Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„, Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић„, Београд; Златко Радосављевић, дипломирани инжењер електротехнике, Железничка техничка школа, Београд

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање и унапређивање професионалних компетенција наставника да кроз интеграцију наставних садржаја утичу на већи степен постигнућа у свим областима учења, како би ученици развили различите стратегије учења и достигли функционалну писменост.

Пружање подршке наставницима да кроз интеграцију наставних садржаја ученицима омогуће лакше и интересантније усвајање садржаја наставних предмета, са циљем да се побољшају образовна постигнућа, обезбеди трајност, трансфер знања и функционална писменост кроз развијање међупредметне компетенције, стратегију образовања и оспособљавање ученика за живот. Подстицање наставника да садржаје предмета планирају и суштински повезују, као и области унутар самог предмета и да применом таквог начина планирања и реализације наставе код ученика развијају различите стратегије учења помоћу којих ће стицати трајна знања повезујући садржаје са различитим животним ситуацијама. Обучити учеснике да статистички интерпретирају постигнућа својих ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Стратегија образовања и међународна испитивања функционалне писмености Значај међупредметних компетенција Интеграција наставних садржаја и функционална писменост Статистичка обрада података постигнућа ученика на тестовима знања Дискусија и подела уверења

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 25 3.86
2 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вербалова 1а, Велико Градиште Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 30 3.97
3 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 30 3.9
4 ОШ "Жарко Зрењанин", Булевар Деспота Стефана 8, Нови Сад Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 30 3.91
5 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 30 3.96
6 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 30 3.94
7 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 30 3.96
8 ОШ "Карађорђе", Мије Тодоровића 8, Топола Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 30 3.98
9 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 30 3.92
10 РЦ Ужице, Немањина 52, Ужице Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 24 3.99
11 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 28 3.91
12 Школа за основно образовање и васпитање одраслих "Свети Сава", Огњена Прице 7, Нови Сад Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 16 3.97
13 ОШ "IV краљевачки батаљон", Олге Јовичић 1, Краљево Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 28 3.98
14 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 30 3.96
15 ОШ "Милан Ракић", Кнеза Грбовића 31, Мионица Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 28 3.98
16 ОШ „Петефи бригада“ 16. диввизије 34, Кула Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 30 4
17 ОШ "12. децембар", Нова бб, Сјеница Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 28 3.99
18 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки рудник Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 29 3.86
19 Обука се реализује онлајн Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 11 3.97
20 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 22 3.97
21 ОШ "Јован Јовановић Змај", Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 30 3.88
22 Обука се реализује путем интернета. Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 23 3.98
23 Обука се реализује путем интернета. Катарина Радосављевић, Златко Радосављевић 19 3.97
24 Обука се реализује путем интернета. Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 23 3.94
25 Обука се реализује путем интернета. Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 24 3.98
26 Obuka se realizuje putem Interneta Зорица Вукајловић, Катарина Радосављевић 14 3.99

Укупно учесника: 672 | Просечна оцена: 3.95