„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Каталошки број програма: 189  

Не

ОШ Антон Скала, Петра Чајковског 2а, os.antonskala@mts.rs, 0112650589, 0112653670, 0112650589

Марина Спарић, marinasparic@gmail.com, 0112650589, 0642916130, 0112650589

Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ Антон Скала; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ Антон Скала; Наташа Селић Станковић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала

Сандра Скенџић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Снежана Бабовић Димитријевић, дипломирани дефектолог, специјалиста опште дефектологије, ОШ Антон Скала; Марина Спарић, дипломирани дефектолог, ОШ Антон Скала; Данијела Ђукић, дипл. дефектолог, ОШ Антон Скала

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење образовног рада у школи,промовисање другачијег приступа наставном процесу који је заснован на флексибилности, различитим материјалима и садржајима који је прилагодљив сваком ученику у циљу боље мотивације и развоја интересовања за учење.

Едукација полазника да на правилан начин,код деце развијају вештине учења, мишљења, комуникације, фину моторику, координацију, подстакну машту, креативност и развој социјалних вештина. Подстицање заинтересованости,воље и мотивација учесника да израдом различитих наставних материјала, који су прилагодљиви функционалним способностима сваког детета, побољшају квалитет наставе, како да на индиректан начин укључе ученике у израду истих у циљу заједничке успешности и напредовања у образовању. Едукација учесника да кроз сензомоторне игре, таблeт апликације и стратегије примене материјала, мотивишу дете, омогуће структуиран приступ, лакше разумевање и примену научених вештина у пракси, како би ученици могли да остваре своје пуне потенцијале.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи

1. дан Материјали у раду са децом -друштвени предмети пауза Материјали у раду са децом - друштвени предмети пауза Материјали у раду са децом - природни предмети 2. дан Примена таблет апликација у настави пауза Сензомоторне игре Пауза Сензомоторне игре

30

дана: 2
бодова: 16

4.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Основна школа ,,Антон Скала", Петра Чајковског 2а, Београд Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 29 3.98
2 Škola za učenike oštećenog vida,,Veljko Ramadanović", ulica Cara Dušana 143, Zemun - Beograd Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 30 3.94
3 Хотел ,,Зона оптимизма", ул. Трг победе 3, Вршац Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 30 4
4 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 28 3.94
5 Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 26 3.98
6 Specijalna skola sa domom ucenika ,, Bubanj" Nis Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 30 3.97
7 Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора ,,11.мај –Јагодина“ Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 29 4
8 Центар за стручно усавршавање Чачак Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 30 3.96
9 Центар за стручно усавршавање Чачак Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 21 3.97
10 Центар за стручно усавршавање Крушевац Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 20 3.97
11 On Line Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 43 3.98
12 Основна школа ,,Љубомир Аћимовић" Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић, Данијела Ђукић 20 3.98
13 Основна школа ,,Милан Петровић" Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 30 3.97
14 OШ,,Јелена Мајсторовић" Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 30 3.97
15 СОШО,,Милан Петровић" Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 30 3.85
16 ШОСО ,,Јелена Варјашки" Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 30 3.98
17 ШОСО,,Јелена Варјашки" Сандра Скенџић, Снежана Бабовић Димитријевић , Марина Спарић 18 3.9

Укупно учесника: 474 | Просечна оцена: 3.96