Учимо да учимо

Каталошки број програма: 600  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић бр. 6, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Зорица Николић, csukg.saradnici@gmail.com, 034201303, 0605598801,

Валентина Ранчић , дипломирани психолог, Музичка школа Ниш; Марија Ћирић, дипломирани економиста, Министарство просвете, науке технолошког развоја; Taтјана Живановић, дипл.психолог, Школска управа Ниш; Мирјана Смрекар Станковић, дипломирани музички педагог, Школска управа Ниш; Јасмина Гејо, дипломирани психолог, МПНТРС, ШУ Ниш;

Валентина Ранчић , дипломирани психолог, Музичка школа Ниш; Милена Младеновић, дипломирани професор разредне наставе, Основна школа „Учитељ Таса„, Ниш;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање степена компетенција наставника, васпитача у домовима ученика и стручних сарадника за пружање подршке ученицима у учењу учења.

- упознавање са различитим савременим теоријама и стратегијама учења; - разумевање карактеристика стилова учења и вишестуких интелигенција; - овладавање техникама подучавања које структуирају градиво, обвајају битно од небитног и омогућавају развијање мултиперспективности; - овладавање техникама самомотивације користећи инструменте за самопроцену; - хоризонтално учење кроз размену примера добре праксе путем FB странице.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод- како учи ова групаУчење, учење учења, компетенција за целоживотно учење Савремене теорије учењаТехника 6 мислећих шешираСтилови учењаКонцепт вишеструке интелигенцијеЕвалуација дана 2. данУчење и мозакМапе умаМапе ума на наставном садржајуЕлектронске мапе умаСумирањеЗавршна евалуација

30

дана: 2
бодова: 13

1.600,00 динара по учеснику, за групу од 30 учесника ( 48.000,00 бруто)-хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе, цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (48.000,00 бруто).