Како се заштитити од природних непогода

Каталошки број програма: 613  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385, , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Марко Милошевић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Весна Картал, Професор разредне наставе, Завод за вредновање квалитета обр. и васпитања;

Марко Милошевић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић” САНУ; Јелена Ковачевић-Мајкић, Магистар географије, Географски институт „Јован Цвијић„ САНУ; Биљана Ивковић, Професор разредне наставе/мастер, ОШ ,,Јован Јовановић Змај„- Обреновац ; Душан Станковић, Магистар дидактичко-методичких наука, Основна школа „Браћа Рибар„, Доња Борина; Иван Миловановић, Професор разредне наставе , ОШ „Јоца Милосављевић„, Багрдан; Јелена Лазић, Професор разредне наставе, ОШ „Живко Томић„; Каролина Нешковић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгољуб Илић„ Драчић; Марија Максимовић, Мастер образовних , Савез учитеља Републике Србије; Слободан Вулетић, доктор наука - комуникологија, ОШ „Коста Трифковић„ Нови Сад; Сузана Мијушковић, Професор разредне наставе, Основна школа „Николај Велимировић„;

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање отпорности код деце на природне непогоде.

- Јачање свести о присуству природних непогода у простору; - Оспособљавање за дириговано или самостално спровођење активности и вештина неопходних током евакуације у случају да су изложени дејству природне непогоде; - Оспособљавање учитеља за реализацију образовања за смањење ризика од природних непогода на основу постојећег наставног програма, стандарда постигнућа и међупредметних компетенција; - Упознавање са могућностима и примерима активности у оквиру наставе и ваннаставних активности које доприноси јачању капацитета за смањење ризика од природних непогода код ученика.

наставник разредне наставе

1. данПриродне непогодеЕдукација у систему заштите и спасавања у ванредним ситуацијамаЛитосферске непогодеАтмосферске и хидролошке непогодеУлога учитеља у превенцији и заштитити од природних непогодаАктуелни наставни програм у функцији превенције и заштите од природних непогодаКако имплементирати садржаје о природним непогодама у наставу и ванаставне активности

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Доситеј Обрадовић" Јована Шербановића 10, Пожаревац Марко Милошевић, Иван Миловановић 30 3.91
2 ОШ "Љубиша Урошевић" Цара Душана 145, Рибаре Марко Милошевић, Јелена Лазић 28 3.96
3 ОШ "Др Јован Цвијић" 7. јула 10, Зрењанин Марко Милошевић, Слободан Вулетић 21 3.89
4 ОШ "Никола Тесла" Јована Јовановића Змаја 1, Винча Марко Милошевић, Биљана Ивковић 30 3.93
5 ОШ "Николај Велимировић" Владе Јовановића 52, Шабац Марко Милошевић, Душан Станковић 30 3.76

Укупно учесника: 139 | Просечна оцена: 3.89