Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Каталошки број програма: 251  

Не

Oсновна школа Бранислав Нушић, Заплањска 45, nusicbg@gmail.com, 0112460763, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, marijanastefi@gmail.com, 0113974835, 0648053200, 0113974835

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

Маријана Стефановић, Диломирани школски психолог - педагог, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд; Боринка Стојиловић, Професор разредне наставе, Основна школа „Бранислав Нушић„, Београд;

здравствено васпитање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Препознавање ризика одрастања и подстицање наставника да самостално креирају и примењују разноврсне програме превенције.

Оспособљавање наставника да: • Препознају симптоме злоупотребе различитих ПАС – како препознати почетак зависности, шта чинити и како спречити • Препознају најучесталије облике вршњачког насиља и развију стратегије превенције • Уоче симптоме патолошког коцкања и сагледају процедуре помоћи • Упознају методе психолошких манипулација у оквиру секти и сагледају могућности превентивног деловања • Сагледју специфичности алкохолизма младих и откривају делотворне методе превенције Увежбавање стратегија и вештина суочавања са ризичним понашањима младих из улоге: родитеља, наставника и вршњака Подршка обученим наставницима да креирају аутентичне програме превенције.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАдолесценција и ризична понашања младихПауза„Коцка је бачена„ – симптоми патолошког коцкањаПаузаСекте – ловци на младе душепаузаНасилник, жртва и посматрачи2. дан„Пубертет гасе алкохолом„ – специфичности алкохолизма младихПаузаСимптоми и последице злоупотребе дрогаПаузаШта чинити?ПаузаПрограм превенције у нашој школи

30

дана: 2
бодова: 16

2500 динара по учеснику У цену је урачунато: • Наканада за предаваче • Потребан материјал за реализацију обуке • Штампање и достава уверења о похађању обуке • Приручник – текстови предавања са обуке,сценарија за рад са ученицима,сценарија за рад са родитељима

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Матија Губец", Таванкут, Марка Орешковића 12 а Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.91
2 Пољопривредна школа, Лешак, Улица Браће Матовића 17 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.97
3 ОШ "Коста Абрашевић", Железник, Београд, Милорада Јанковића Доце 34 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 28 3.97
4 ОШ "Љуба Ненадовић", Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.98
5 Музичка школа " Марко Тајчевић" Лазаревац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 24 3.98
6 ОШ"Франце Прешерн", Станка Пауновића 45, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 24 3.98
7 Основна школа "Сутјеска", Рашка,27. новембра бб Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 26 3.96
8 Основна школа "Змај Јова Јовановић" Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.97
9 Музичка школа "Ватрослав Лисински" Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 30 3.98
10 Основна школа "Павле Поповић", Вранић, Трг палих бораца 3 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 21 3.99
11 ОШ "Раде Дранинац", Дванаестог октобра 13, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.98
12 ОШ "Раде Дранинац", Дванаестог октобра 13, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 29 4
13 ОШ "Раде Дранинац", Дванаестог октобра 13, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 21 4
14 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.99
15 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.97
16 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 23 3.95
17 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 23 3.98
18 Основна школа "Бранко Радичевић", Велика Моштаница, Београд Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 27 3.98
19 Основна школа "Љубомир Аћимовић", Обреновац Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 25 3.98
20 Школа за основно музичко образовање, Кула, Лењинова 17 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 17 3.99
21 Медицинска школа, Крагујевац, Радоја Домановића 2 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 22 3.96
22 Медицинска школа, Крагујевац, Радоја Домановића 2 Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 18 3.96
23 Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузјак", Руски Крстур Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 13 3.95

Укупно учесника: 562 | Просечна оцена: 3.97