Технике учења

Каталошки број програма: 584  

Не

Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд, drustvo@pedagog.rs, 003812687749, 0668013246,

Јелена Јовановић, drustvo@pedagog.rs, 0112687749, 0668013246,

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Михаиловић, , ОШ „Јован Ристић„, Београд; Ирена Мучибабић, , ОШ „22.октобар'' Сурчин; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог, ;

Наташа Стојановић, , Гимназија „Свети Сава„; Биљана Радосављевић, , ОШ „Мирослав Антић„, Београд; Ирена Мучибабић, , ОШ „22.октобар'' Сурчин; Љиљана Вдовић, дипломирани педагог, ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставничких компетенција у области поучавања и учења кроз усвајање и примену различитих техника учења у раду са ученицима.

• Проширивање знања учесника о техникама учења • Оспособљавање учесника за примену нових техника учења у складу са специфичностима у којима раде • Разумевање појма метакогниција • Оспособљавање учесника за поучавање ученика у овладавању различитим вештинама учења

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данУводна активностТехнике учења из професионалног угла наставника и резултата истраживањаПаузаПредстављање различитих техника учења применљивих у свакодневном наставном радуПауза за ручакМогућности примене интерактивних техника у настави одређених предметаПаузаМетакогнитивне вештине у индивидуалном развоју ученикаПауза Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснике износи 2000 динара, с тим што максимална цена за групу од 30 учесника не прелази суму од 55 000 динара. Цена укључује: хонораре за водитеље, радни материјал, консултације водитеља и полазника након обуке ради израде домаћег задатка, радни материјал, израду и дистрибуцију уверења, трошкове организације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа "Ваљево", Даничићева 1, Ваљево Биљана Радосављевић, Љиљана Вдовић 20 3.92
2 Oсновна школа "Вук Караџић", Кнеза Милоша 96, Ћуприја Биљана Радосављевић, Ирена Мучибабић 26 3.83
3 Гимназија "Свети Сава", Ресавска 58 Наташа Стојановић, Ирена Мучибабић 28 3.82
4 Гимназија "Свети Сава", Ресавска 58 Наташа Стојановић, Биљана Радосављевић 30 3.62
5 Девета београдска гимназија "Михаило Петровић Алас", Булевар маршала Толбухина 41 Београд Биљана Радосављевић, Ирена Мучибабић 23 3.88
6 Средња школа "Свети Сава", Карађорђа Петровића 240, Бујановац, Онлајн преко Зум платформе Наташа Стојановић, Биљана Радосављевић 28 3.82
7 Основна школа ,,Мирослав Антић”, Црвено барјаче 6, Београд Наташа Стојановић, Ирена Мучибабић 26 3.95

Укупно учесника: 181 | Просечна оцена: 3.83