Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Каталошки број програма: 745  

Не

Предшколска установа Раковица, Славољуба Вуксановића 22, Београд, ustanova@purakovica.rs, 0113582983, 0113582075, 0113582075

Радмила Аранђеловић, direktor@purakovica.rs, 0113582983, 0641353536, 0113582075

Андрија Пештерац, доктор наука у области спорта и физичког, Предшколска установа "Чика Јова Змај";

Андрија Пештерац, доктор наука у области спорта и физичког, Предшколска установа "Чика Јова Змај"; Радмила Аранђеловић, Дипломирани васпитач, Предшколска установа "Раковица";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Да кроз физичко васпитање задовољи дечју природну потребу за кретањем, и да при том избором активности, одговарајућих форми и облика рада и поступцима дозирања и варирања активности тежи ефектима који доприносе оптимизацији развоја.

Да полазницима семинара понуди шири избор атрактивних садржаја (игара и активности) у раду са децом којима се могу решавати различити задаци физичког васпитања, у настојању да се постигне назначени циљ; - Да подиже стручне компетенције полазника у области физичког васпитања и оспособи их за креативну примену програма

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. Кооперативне моторне активности2. Превентивно вежбање3. Дозирање и варирање активности2. дан1. Битни елементи методике рада са лоптом2. Челичење дечјег организма3. Орјентационо кретање3. дан1. Активности „квалитативне моторике2. Значај и улога комплекснијих и циљаних активности3. Полигон, „стаза са препрекама„ и активности којима се врше процене и запажања4. Радионица

30

дана: 3
бодова: 22

4000 дин. Цена од 4000 дин. по учеснику семинара укључује: Трошкове израде програма, трошкове материјала семинара, трошкове путовања и смештаја, хонораре аутора, реализатора, трошкове издавања сертификата

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Предшколска установа "Звездара", ДВ"Бубамара", Меше Селимовића бр.4, Београд Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 30 3.97
2 Београд, Раковица Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 30 3.99
3 ПУ"Буцко", Митропилита Михаила 16, Сокобања Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 25 4

Укупно учесника: 85 | Просечна оцена: 3.99