Вртић као сигурна база: познавати дете и познавати развој

Каталошки број програма: 697  

Не

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Господар Јевремова 18 Београд, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Јадранка Спасић, spasicjadranka@yahoo.com, 0112633140, 0603320241,

Ивана Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Одсек за психологију; Бранкица Стојковић, , Предшколска установа „Ђурђевдан„, Крагујевац; Јадранка Спасић, , Предшколска установа „Дечји дани„ Београд;

Ивана Михић, доктор психолошких наука, Филозофски факултет, Одсек за психологију; Бранкица Стојковић, , Предшколска установа „Ђурђевдан„, Крагујевац; Јадранка Спасић, , Предшколска установа „Дечји дани„ Београд; Јелена Бранковић, , Центар "Хармонија"; Марија Милић, , ПУ „Нада Наумовић„; Милана Рајић, , ПУ „Радосно детињство„, Нови Сад; Станислава Вучковић, , Уницеф; Татјана Крстић, доктор психолошких наука, Институт за здр. заштиту деце и омладине Војводине;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

разумевање значаја холистичког приступа развоју детета за креирање стимулативног окружења за учење у вртићу, квалитетних односа и подршку породици у јачању квалитетних прилика за истраживање за дете

-познавање холистичке перспективе развоја детета и значаја односа као кључних чинилаца развоја и учења за дете; разумевање идеје индивидуалног тока развоја, развојне прекретнице и стимулације развоја -разумевање појма и значаја ризичног развојног искуства и кашњења у развоју -разумевање значаја и улоге праћења развоја за увремењену подршку детету -значај холистичке перспективе развоја за креирање прилика за истраживање детета у вртићу -познавање улоге родитеља у праћењу развоја и значаја сарадње са породицом у циљу креирања стимулативног окружења и континуитета квалитетних прилика за учење детета и у породици

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУводна активностКључни појмови раног развојаПаузаХолистичка перспектива развоја: Односи као кључни чинилац развоја и сазнавањаПауза за ручакТоксични стрес и ризична рана искустваПаузаКашњење/одступање у развоју Евалуација дана2. данУводна активностЗначај и начини праћења дететовог развојног искуства из холистичке перспективеПаузаСтимулација развоја и прилике за истраживње у вртићуПауза за ручакУчешће и улога породице у праћењу развоја дететаПаузаСарадња са породицом и креирање стимулативних прилика за учење за детеЗавршне активностиЗавршна евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

4.000,00 динара по учеснику. У цену су урачунати материјали за учеснике (Приручник за праћење развоја, Мали речник раног развоја и други). Цена не обухвата пут и смештај реализатора.