Песма као играчка и дидактичко средство

Каталошки број програма: 658  

Не

ПУ Добра вила, Петефи Шандора 153, 21000 Нови Сад, dobravilahome@gmail.com, 0631519931, 021504871,

Олгица Пушић Угрнов, oljicans@gmail.com, 021504871, 063519931,

Олгица Пушић Угрнов, Дипломирани педагог, ПУ "Добра вила", Нови Сад; Мирјана Растовић, Мастер теоретичар уметности , Радио-телевизија Војводине, Редакција музичког про;

Олгица Пушић Угрнов, Дипломирани педагог, ПУ "Добра вила", Нови Сад; Мирјана Растовић, Мастер теоретичар уметности , Радио-телевизија Војводине, Редакција музичког про;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Проширивање искуства о могућностима и начину примене песме у игри и различитим врстама васпитно-образовних активности.

1.Упознавање учесника обуке са различитим критеријумима за одабир песме како би она била подстицајна за развој детета. 2. Оспособљавање учесника обуке да примењују и самостално креирају активности које претходе певању песме. 3.Упознавање учесника са различитим могућностима имплементације обрађене дечије песме по слуху у садржаје других васпитно-образовних актоивности. 4.Развијање вештине учесника да планира и креира свој рад примењујући музички садржај-песму у свим врстама васпитно-образовних активности.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данОтпевај своје имеПесма из вртићаТеоријско и практично полазиште програмаКритеријуми за одабир песме ПаузаВокалне и извођачке способности деце предшколског узрастаМелодијски обрасциАнализа понуђених примераВежба опуштањаПауза Активности које предходе певању песмеВежбе дисања и поставке гласа као драмске минијатуреЕвалуација дана2. данСумирање знања из претходног дана Обрада песме по слухуПесма као садржај и дидактичко средствоПауза. Песма и физички развојПесма и социо-емоционални развојПесма и когнитивни развојПаузаПесма и развој комуникације и стваралаштваПесма као играчкаЕвалуација програма3. данСупервизија-примена стеченог знања на семинару

30

дана: 3
бодова: 16

3500 динара Хонорари и путни трошкови Трошкови изнајмљивања простора Штампани материјал (припреме и нотни записи) Материјал за радионице Храна и освежење за учеснике и реализаторе Изнајмљивање видео бима (пројектора са платном) Умножавање снимака и фотографија за учеснике

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 PU "Dobra vila" Олгица Пушић Угрнов, Мирјана Растовић 11 4

Укупно учесника: 11 | Просечна оцена: 4