Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Каталошки број програма: 579  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Љиљана Новковић, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Јасна Радојичић, ОШ „Бранислав Нушић„, Београд; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо„, Београд

Љиљана Новковић, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Јасна Радојичић, ОШ „Бранислав Нушић„, Београд; Саша Гламочак, магистар књижевних наука, ОШ и Гимназија „Креативно перо„, Београд

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за примену тематског и интердисциплинарног приступа планирању наставе.

Стицање знања о тематском и интердисциплинарном приступу планирању наставе, уз примену теорије о стиловима учења и одговарајућим методама праћењa и вредновања напредовања ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Планирање наставе Стилови учења засновани на теорији о вишеструкој интелигенцији 2. дан Праћење и вредновање напредовања ученика у контексту тематског интердисциплинарног планирања наставе Практична примена знања тематског и интердисциплинарног приступа планирању наставе

30

дана: 2
бодова: 16

2.300,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Павле Поповић ", Трг палих жртава 3, Вранић Љиљана Новковић, Саша Гламочак 30 3
2 Београд Љиљана Новковић, Саша Гламочак 28 3.96
3 Средња техничка школа "Милена Марић", Главна 7-9, Тител Љиљана Новковић, Саша Гламочак 28 3.82
4 Техничка школа, Моше Пијаде 21, Владичин Хан Љиљана Новковић, Саша Гламочак 27 3.79
5 ОШ "Краљ Петар I", Војводе Путника 1, Ниш Љиљана Новковић, Саша Гламочак 28 3.97
6 ОШ "Иван Горан ковчић", Максима Горког 29, Суботица Љиљана Новковић, Саша Гламочак 30 3.91
7 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Љиљана Новковић, Саша Гламочак 30 3.95

Укупно учесника: 201 | Просечна оцена: 3.77