Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 591  

Да

Fondacija Tempus, Ruže Jovanović 27a, info@tempus.ac.rs, 0113342430, ,

Ivana Vulić, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0640662035,

Ивана Банковић, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус; Марица Вукомановић, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Дукић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус;

Ивана Банковић, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Наташа Јерковић Ђукановић, Професор шпанског језика и књижевности, Фондација Темпус; Марица Вукомановић, Професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Софија Дукић, професор енглеског језика и књижевности, Фондација Темпус; Ивана Митровић, Мастер професор књижевности и језика , Фондација Темпус; Олгица Спасојевић, професор српског језика и књижевности, ОШ „Петар Лековић” Пожега; Звонко Гашпаровић, Дипломирани инжењер електротехнике, ЕТШ ''Михајло Пупин'' Нови Сад; Милица Андоновић, Професор енглеског језика, ОШ Вук Караџић, Пирот; Александра Даниловић, Дипломирани математичар, ОШ„Светислав Голубовић Митраљета„ Београд;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ програма је унапређење квалитета наставе у школама и предшколским установама кроз коришћење ИКТ алата у раду са децом/ученицима, као и подизање нивоа дигиталних компетенција наставника/васпитача и ученика.

-Упознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са доступним бесплатним ИКТ алатима и њиховом применом у настави; -Унапређење извођења наставе и подстицање креативности у наставном процесу кроз употребу ИКТ алата; -Подстицање интерактивности наставе кроз укључивање ученика и јачање кључних компетенција ученика; -Подстицање наставника, учитеља, васпитача и другог наставног особља на професионално усавршавање у области ИКТ-а и шире.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недељаПодстицање креативности и интерактивности у настави употребом информационо-комуникационих технологиј2. недељаПодизање нивоа дигиталних компетенција употребом ИКТ алата у настави – примери добре праксееТвининг и ИКТ алати у оквиру њега3. недељаУнапређење извођења наставе кроз еТвининг пројектеПрепоруке за остваривање боље примене ИКТа у настави - дискусија и евалуација

127

недеља: 3
бодова: 10

Учешће на обуци је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Јерковић Ђукановић, Марица Вукомановић, Софија Дукић, Олгица Спасојевић, Звонко Гашпаровић, Милица Андоновић, Александра Даниловић 82 3.88
2 Наташа Јерковић Ђукановић, Марица Вукомановић, Софија Дукић, Олгица Спасојевић, Звонко Гашпаровић, Милица Андоновић, Александра Даниловић 92 3.78

Укупно учесника: 174 | Просечна оцена: 3.83