Шта ученици треба да знају о физичкој активности и исхрани и како да их томе научимо

Каталошки број програма: 1007  

Не

Центар за здравље, вежбање и спортске науке, Делиградска 27 (Стари ДИФ), 11000 Београд, info@chess.edu.rs, 0112643242, ,

Вишња Ђорђић, djordjicvisnja@gmail.com, 021450188, 0644817412,

Вишња Ђорђић , доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Сергеј Остојић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

Вишња Ђорђић , доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Сергеј Остојић, доктор наука, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду; Предраг Божић, доктор наука - физичко васпитање, спорт , Завод за спорт и медицину спорта; Лидија Марковић, Мастер, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

физичко васпитање

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање наставничких компетенција за планирање и реализацију наставе/учења из области здравственог васпитања у склопу наставног предмета Физичко и здравствено васпитање, ради оснаживања ученика да самостално и информисанo праве здраве изборe

Разумевање повезаности физичке активности и исхране са здрављем. Стицање проширених и продубљених знања о основним принципима физичке активности и здраве исхране. Разматрање актуелних препорука везаних за физичку активност и исхрану деце и младих. Упознавање са мерама безбедног вежбања и безбедне припреме и чувања хране. Упознавање са ефективним методама поучавања о физичкој активности и исхрани. Примена наученог у микро-планирању наставе физичког и здравственог васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данПовезаност физичке активности и исхране са здрављемФизичка активност и здрава исхрана: Основни принципи и препоруке за децу и младеМетоде поучавања о физичкој активности и исхраниМикро-планирање у области здравственог васпитањаЕвалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара. У ову цену су урачунати: трошкови организације обуке, административно-рачуноводствени трошкови и трошкови изнајмљивањa простора, путни трошкови, радни материјали, освежење, храна и надокнада предавачима.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Факултет спорта и физичког васпитања, Ловћенска 16, Нови Сад Вишња Ђорђић , Лидија Марковић 29 3.97
2 Основна школа "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Вишња Ђорђић , Лидија Марковић 18 3.96
3 Основна школа "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад Вишња Ђорђић , Лидија Марковић 17 3.94
4 Хотел "Парк" Рума Вишња Ђорђић , Лидија Марковић 29 3.87

Укупно учесника: 93 | Просечна оцена: 3.94