Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 679  

Да

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909, ,

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069,

Наташа Анђелковић, специјалиста струковни васпитач, ПУ ,,11. април’’, Нови Београд; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд;

Наташа Анђелковић, специјалиста струковни васпитач, ПУ ,,11. април’’, Нови Београд; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Биљана Калафатић, дипл.инг.електротехнике, ОШ „Петефи Шандор”, ПОШ „Тврђава”, Нови Сад; Душица Чолаковић, дипломирани педагог, ПрПредшколска установа „11.април”; Наташа Врапчевић, васпитач, ПУ „Наша радост„, Суботица; Александра Јоцић, Професор разредн наставе, васпитач, Предшколска установа ,,11.април’’, Нови Београд;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подизање нивоа дигиталних компетенција васпитача и подршка унапређивању васпитно образовног рада применом дигиталне технологије.

Увиђање могућности дигиталних технологија за подстицање развоја детета; Креирање подстицајне средине за учење, као педагошки одговор на дигитални контекст одрастања; Разумевање кључних концепата и стицање знања о основним принципима одговорне примене дигиталне технологије у васпитно образовном раду; Развијање компетенција васпитача да користе дигиталне и Web 2.0 алате на активан, стваралачки и креативан начин за истраживање, решавање проблема, учење заједно са децом и успостављање сарадничких односа; Упознавање могућности Бибот робота у дидактичким играма.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. недељаУВОД У ОБУКУКЉУЧНИ КОНЦЕПТИ ЗА ПЕДАГОШКУ ПРИМЕНУ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОМ РАДУОДГОВОРНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ2. недељаКЉУЧНИ КОНЦЕПТИ КРЕАТИВНЕ ПРИМЕНЕ ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ВРТИЋУОТКРИВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА – 1. ДЕООТКРИВАЊЕ ДИГИТАЛНОГ У ПОСТОЈЕЋИМ УСЛОВИМА – 2. ДЕО; ПРВА ВЕЖБА3. недељаДРУГА ВЕЖБА: КРЕАТИВНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ЦРТАЊЕ У ПРОГРАМУ TUX PAINTТРЕЋА ВЕЖБА: КРЕАТИВНА ПРИМЕНА ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ - ИГРЕ У ПРОГРАМУ MICROSOFT WORDЧЕТВРТА ВЕЖБА: КРЕАТИВНЕ ПРИМЕНА ДИГИТЕЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ-ВАСПИТАЧ И ДЕЦА ЗАЈЕДНО СТВАРАЈУ4. недељаПРИМЕНА САМР МОДЕЛА У ИЗРАДИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕРАЗМЕНА РЕСУРСА УПОТРЕБОМ QR КОДОВА5. недељаБИБОТ РОБОТ У ДИДАКТИЧКИМ ИГРАМА ПАУЗАЕВАЛУАЦИЈА ОБУКЕ У ЦЕЛИНИ

30

недеља: 5
бодова: 32

За групу од 30 учесника, цена по учеснику је 5500 динара. У цену су укључени хонорар техничког лица, модератора и стручњака, трошкови организације и умножавање потребних материјала за непосредни сусрет, потврде учесника, трошкови администрације.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 29 3.81
2 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 28 3.88
3 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 20 3.87
4 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.86
5 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 29 3.74
6 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.67
7 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.73
8 Весна Златаровић 22 3.85
9 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.64
10 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.81
11 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.76
12 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 31 3.72
13 Наташа Анђелковић 28 3.74
14 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 36 3.88
15 Весна Златаровић, Душица Чолаковић 31 3.95
16 Весна Златаровић, Душица Чолаковић 28 3.92
17 Наташа Врапчевић 31 4
18 Весна Златаровић, Наташа Врапчевић 27 4
19 Весна Златаровић, Александра Јоцић 31 3.69
20 Весна Златаровић, Александра Јоцић 31 3.92
21 Наташа Анђелковић 30 3.71
22 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 30 3.83
23 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 29 3.8
24 Наташа Анђелковић 29 3.71
25 Наташа Анђелковић 30 3.97
26 Весна Златаровић, Душица Чолаковић 29 3.78
27 Весна Златаровић, Душица Чолаковић 27 3.8
28 Александра Јоцић 28 3.88
29 Александра Јоцић 30 3.87
30 Весна Златаровић 21 3.79
31 Наташа Анђелковић, Весна Златаровић 28 3.81
32 Весна Златаровић 22 3.71

Укупно учесника: 915 | Просечна оцена: 3.82