ДО ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА РАЗВИЈАЊЕМ МАТЕМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Каталошки број програма: 344  

Не

Креативна педагогија , Косовска 77 Пожаревац, kreativnapedagogija@gmail.com, 012523290, ,

Живкица Ђорђевић, zizipo77@hotmail.com, 012523290, 0643726502,

Данијел Николић, Професор математике и рачунарства, ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик; Данијела Жуковски, Дипломирани математичар, Пожаревачка гимназија;

Данијел Николић, Професор математике и рачунарства, ОШ „Радица Ранковић„ Лозовик; Данијела Жуковски, Дипломирани математичар, Пожаревачка гимназија; Марија Николић, Дипломирани педагог, ОШ "Радица Ранковић" Лозовик; Јелена Илић, Професор разредне наставе, ОШ "Доситеј Обрадовић" Пожаревац;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој и оснаживање професионалних капацитета наставника за успешно формирање математичких појмова код деце предшколског узраста и ученика ради достизања математичке функционалне писмености.

• Подстицање васпитача и наставника за примену разноврсних облика и метода рада у усмереним активностима у вртићу и настави математике у школи ради постизања функционалних знања ученика. • Оснаживање васпитача, учитеља и наставника за мотивисање деце и ученика да уче математику. • Развијање компетенција васпитача, учитеља и наставника за превазилажење тешкоћа које деца и ученици имају при усвајању математичких појмова. • Оснаживање васпитача, учитеља и наставника за коришћење ИКТ-а у усмереним активностима и настави математике. • Развиајње компетенција васпитача, учитеља и наставника за израду едукативних радионица и игара у настави математике.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данМатематика - зашто и какоДа ли је математика баукУнапредимо праксу да решимо тешкоћеКреативним путем до математикеЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара, што обухвата: презентовање програма, уговарање обука, припрема, реализација семинара, издавање уверења, обрада података, слање извештаја, комуникација ради евалуације програма са учесницима, пружање подршке учесницима након семинара за унапређивање рада, путни трошкови водитеља.