Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Каталошки број програма: 543  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 031514624, 031514624

Милена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031512580, 0628086751, 031514624

Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице

Божана Јеверичић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице; Надежда Поповић, професор разредне наставе, ОШ „Душан Јерковић”, Ужице

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обучавање и подстицање наставника за примену различитих начина и критеријума вредновања постигнућа ученика у функцији њиховог напредовања и унапређења квалитета учења и наставе

Примена различитих инструмената за проверу образовних постигнућа ученика у складу са образовним стандардима и анализирање резултата у циљу подстицања напредовање ученика; Кориговање сопствене праксе на основу анализе ученичких постигнућа применом различитих техника учења и облика рада; Упућивање наставника на начине оснаживања ученика да вреднују сопствена постигнућа; Процена потреба ученика за додатном подршком у раду на основу постигнућа; Како охрабрити незаинтересоване и немотивисане ученике да промене негативан став о сопственим могућностима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. дан Основне информације о програму и анкетирање учесника Оцењивање као процес праћења и вредновања тока и исхода учења Различити начини праћења и вредновања постигнућа заснованих на образовним стандардима Анализа постигнућа ученика у функцији даљег напредовања Како различите технике учења и облици рада подстичу постигнућа и напредовање ученика Приказ примера из праксе и евалуација програма

29

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Божана Јеверичић, Надежда Поповић 23 3.98
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице Божана Јеверичић, Надежда Поповић 20 3.76
3 ОШ Емилија Остојић - Пожега Божана Јеверичић, Надежда Поповић 27 3.89
4 ОШ Стеван Чоловић - Ариље Божана Јеверичић, Надежда Поповић 27 3.99
5 ОШ Свети Сава-Бајина Башта Божана Јеверичић, Надежда Поповић 30 3.84
6 ОШ Сава Максимовић-Мраморак Божана Јеверичић, Надежда Поповић 18 3.85
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац Божана Јеверичић, Надежда Поповић 15 4

Укупно учесника: 160 | Просечна оцена: 3.9