Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Каталошки број програма: 18  

Не

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ, Сердар Јанка Вукотића 6, mpsspone@gmail.com, 0642452525, ,

Александар Кузмановић, mpsspone@gmail.com, 0116338264, 0642452525,

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„;

Александар Кузмановић, дипломирани психолог, ОШ „Бановић Страхиња„; Бранка Достанић, Дипломирани еквивалент мастер психолог, Прва београдска гимназија; Биљана Ћулафић, Дипломирани педагог, ОШ „Милош Црњански„, Београд; Миланка Петковић, дипл. социјални радник, ПУ "Врачар"; Марија Миленковић, мастер педагог , Институт за модерно образовање, Београд;

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање компетенција наставника у планирању, изради и реализацији превентивних активности и интервенцији у ситуацијама насиља у образовно-васпитним институцијама.

Упознавање учесника са изменама и допунама у законском оквиру која се односе на питања насиља, злостављања и занемаривања; Оснаживање комептенција учесника за рад унутар Тимова за заштиту ученика; Обучавање учесника за примену интердисциплинарности и спорта у циљу превенције насиља(„Играм фер и ван терена„); Обучавање учесника за примену пројектне наставе као метода превенције; Обука учесника за планирање, израду и реализацију превентивних активности у циљу спречавања насиља, злостављања и занемаривања; Упознавање са програмима превенције и планирање превентивних и постинтервентних активности према нивоима интереса различитих учесника у образовном процесу; Развијање вештина за спровођење процедура и поступака за заштиту ученика од насиља

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Уводни део 2. Тим за заштиту - превентивни рад и примери добре праксе3. Најзначајнији елементи ефикасних превентивних и интервентних активности4. Играм фер и ван терена - пројекат превенције насиља и дискриминације5. Пројектна настава као метод превенције 6. Превенција и интервенција – мултисекторски приступ7. Значај позитивне комуникације за превенцију насиља 8. Оперативни план заштитите –значај и израда9. Тест ситуације – примена наученог у практичним ситуацијама10. Завршна реч и евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

Пуна цена по учеснику, без попуста и припадајућих пореза, износи 2500 РСД. У цену су урачунати: надокнаде реализаторима и ауторима програма, путни трошкови, радни материјали потребни за реализацију, освежење и храна за све учеснике и реализаторе, израда и штампање уверења о похађаној обуци.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Врачар", Вртић "Бисер", Светозара Марковића 14-16, Београд Александар Кузмановић, Миланка Петковић 29 3.94
2 ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2, Београд Александар Кузмановић, Миланка Петковић 30 3.95
3 ОШ "Бранко Ћопић", Видиковачки венац 73, Београд, Раковица Александар Кузмановић, Миланка Петковић 30 3.96
4 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Београд, Раковица Александар Кузмановић, Миланка Петковић 30 3.93
5 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Београд, Раковица Александар Кузмановић, Миланка Петковић 30 3.97
6 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Београд, Раковица Александар Кузмановић, Миланка Петковић 15 3.97
7 ОШ "Бранко Ћопић", Видиковачки венац 73, Београд Александар Кузмановић, Миланка Петковић 23 3.95
8 ОШ "Милена Павловић Барили", Романа Ролана 67, Београд, Палилула Александар Кузмановић, Миланка Петковић 30 3.98
9 ОШ "Јелена Ћетковић", Врањска 26, Београд Александар Кузмановић, Миланка Петковић 26 3.97
10 Неготинска гимназија, Неготин, Хајдук Вељкова 3 Александар Кузмановић, Миланка Петковић 26 3.93
11 ОШ "Марко Орешковић", Отона Жупанчича 30,Нови Београд Александар Кузмановић, Миланка Петковић 29 3.97
12 ОШ "Братство и јединство", Вука Караџића 4, Алибунар Александар Кузмановић, Миланка Петковић 30 3.96

Укупно учесника: 328 | Просечна оцена: 3.96