Спортико Змај – јасле, подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Каталошки број програма: 744  

Не

Предшколска установа Раковица, Славољуба Вуксановића 22, Београд, ustanova@purakovica.rs, 0113582983, 0113582075, 0113582075

Радмила Аранђеловић, direktor@purakovica.rs, 0113582983, 0641353536, 0113582075

Андрија Пештерац, доктор наука у области спорта и физичког, Предшколска установа "Чика Јова Змај";

Андрија Пештерац, доктор наука у области спорта и физичког, Предшколска установа "Чика Јова Змај"; Радмила Аранђеловић, Васпитач, специјалиста за физичко васпит, Предшколска установа "Раковица";

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је настојање да се кроз одговарајуће поступке и активности медицинских сестара, којима се подстиче дечја активност, оствари подршка моторном (и укупном) развоју деце на узрасту од једне до три године (јаслени узраст).

Унапређење стручних компетенција медицинских сестара кроз њихово: - Упознавање са различитим формама и облицима рада (покретна игра, елементарна игра, полигон, стаза са препрекама, прича у покретима, превентивна активност и др.), као и различитим садржајима., - Упознавање са начинима организације простора и опремљености који су подстицајни за дечју активност и безбедни., - Уочавање места и улоге медицинске сестре током активности деце,и адекватне примене поступака подршке, помоћи и интервенције., - Обучавање за примену различитих инструмената у оквиру запажања о моторном развоју деце.

медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан1. Развој моторике деце узраста 1-3 године и подстицајне моторне активности2. Превентивне активности у јаслама3. Запажања о моторном развоју деце и практичне активности родитеља и деце у вртићу4. Радионица

30

дана: 1
бодова: 8

2000дин. Цена од 2000 дин. по учеснику семинара укључује: Трошкове израде програма, трошкове материјала семинара, трошкове путовања и смештаја, хонораре аутора, реализатора, трошкове издавања сертификата

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ"Лане" Гроцка, Калуђерица, Краља Петра бб, Београд Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 30 3.98
2 Предшколска установа "Ђулући", НасељенКраљевица бб, Зајечар Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 20 3.99
3 Предшколска установа "Наша радост", Суботица Андрија Пештерац, Радмила Аранђеловић 30 3.99

Укупно учесника: 80 | Просечна оцена: 3.99