Примена ИКТ у настави физичког васпитања

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 1013  

Да

Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш, Чарнојевићева 10а, racaslavujac@gmail.com, 0606240120, ,

RAtko Stankovic, racaslavujac@gmail.com, 018516110, 0606240120,

Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу ; Александар Игњатовић, доктор наука физичке културе, Факултет педагошких наука,Универзитет у Крагујевцу; Небојша Стојановић , професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш;

Александар Игњатовић, доктор наука физичке културе, Факултет педагошких наука,Универзитет у Крагујевцу; Небојша Стојановић , професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш; Звездан Савић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Саша Бубањ, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу;

физичко васпитање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Општи циљ програма је упознавање учесника са софтверским и хардверским достигнућима која се могу инплементирати у настави физичког васпитања

Специфични циљеви програма су израда педагошке документације и праћење активности на часу физичког вежбања помоћу Excel i Kinovea програмског алата, савладавање употребе програма за видео анализу физичког вежбања, примена scratch програма у процесу тестирања моторичких способности и њихових постигнућа, као и коришћење смарт телефона у реализацији програмских садржаја наставе физичког васпитања.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. недељаУпознавање са програмом, реализаторима и интерфејсом Моодле платформеПримена Еxcela као могућност вођења педагошке документације у настави физичког васпитањаИзрада Excel табела са разним елементима педагошке документације2. недељаПрограм Киновеа за видео анализу физичке активности и кретањаИзрада видео презентације са елементима анализеДискусија о радовима са радионицом3. недељаПримена здравствено-спортских апликација за мобилне телефонеУпотреба и коришћење смарт табле за припрему и реализацију спортских активности у школским паузама4. недељаЕвалуација (завршни сусрет)

30

недеља: 4
бодова: 26

Цена по учеснику је 2.500 динара. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање ЛМС платформе, трошкови материјала, путни и административни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 32 3.94
2 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 57 3.88
3 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 25 3.83
4 Александар Игњатовић 6 4
5 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 60 3.82
6 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 58 3.77
7 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 58 3.64
8 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 51 3.75
9 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 51 3.78
10 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 56 3.84
11 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 55 3.61
12 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 23 3.79
13 Александар Игњатовић, Небојша Стојановић 52 3.82

Укупно учесника: 584 | Просечна оцена: 3.81