УЧЕЊЕ КРОЗ ИСТРАЖИВАЊЕ ИЗВАН ВРТИЋА

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1022

Да

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд”, Радничка 18, Нови Сад

Душанка Мудринић, Ресавска 4, Нови Сад, 0641124927, mastolend@yahoo.com

Душанка Мудринић, педагог, ПУ дечји вртић „Маштоленд“, Нови Сад

Душанка Мудринић, педагог, ПУ „Маштоленд”, Нови Сад; Љубица Винаји, педагог, ПУ „Маштоленд“, Нови Сад; Дуња Тасевски, васпитач, ПУ „Маштоленд”, Нови Сад; Слађана Лалошевић, васпитач ПУ „Маштоленд”, Нови Сад; Иван Сакан, васпитач, ПУ „Маштоленд”, Нови Сад

П3

К3

Оснаживање васпитача и стручних сарадника у реализацији васпитно- образовних активности изван вртића и коришћење ресурса у природи и локалној заједници за реализацију програмских циљева.

Богаћење сазнања васпитача и стручних сарадника о учењу изван вртића и могућностима коришћења ресурса из природног и културног окружења. Препознавање значаја непосредног контакта са аутентичним изворима сазнања за дечји развој и напредовање. Јачање компетенција васпитача и стручних сарадника за планирање, организацију и проширивање избора ресурса у локалној заједници и креирање прилика за учење у „животном окружењу”. Развијање компетенција васпитача и стручних сарадника за укључивање родитеља као партнера у реализацији васпитно- образовних активности изван вртића. Јачање компетенција професиналаца за сарадњу са партнерским организацијама и експертима из локалне заједнице.

васпитач у предшколској установи
стручни сарaдник у предшколској установи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Теоријска полазишта програма. Холистички приступ учењу кроз истраживачке активности изван вртића. Стратегије учења и могућности коришћења ресурса из природног и културног окружења. Различити природни, културно историјски и социјални амбијенти као специфична средина за учење и извођење истраживачких активности деце. Методе и облици рада приликом реализације васпитно -образовних активности изван вртића. Креирање сценарија за извођење васпитно-образовних активности изван вртића у оквиру пројектног учења. Реализација истраживачких активности деце изван вртића и рефлексија.

30

3 недеље (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Хрватски

Српски

Да

2.500,00 динара по полазнику