Линијом и бојом до креативности и бољих постигнућа

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1023

Не

Центар за неформално образовање „Други корак”, Нова Пазова

Споменка Дивљан, Црногорска 33, Нова Пазова, 0653229588, sdradost@yahoo.com

Споменка Дивљан, стручни сарадник, проф. педагогије и психологије, ПУ „Радост”, Нови Бановци, Мартина Косец, учитељ ликовне културе, проф. ликовне културе, ОШ Тин Ујевић, Загреб, ХР

Споменка Дивљан, стручни сарадник психопедагог; проф. педагогије и психологије, ПУ „Радост”, Нови Бановци; Мартина Косец Реба, учитељ ликовне културе, проф. ликовне културе, ОШ Тин Ујевић, Загреб, ХР; Весна Живановић, стручни сарадник у основној школи у пензији, дипломирани психолог, ОШ „Бранко Радичевић”, Београд; Душанка Попов, наставник психологије, психолог-стручни сарадник, дипл. психолог, Гимназија „Свети Сава” Београд

П3

К3

Оспособљавање учесника обуке за примену спонтаног и корективног цртежа који ће подржати развој свих потенцијала и образовних постигнућа деце и младих.

Разумевање и усвајање концепта спонтаног и корективног цртежа у контексту подстицања развоја и учења предшколског детета и ученика; Обучавање практичара за примену спонтаног и корективног цртежа; Искуствено спознавање утицаја спонтаног и корективног цртежа на остваривање личних и дететових потенцијала; Учење вештина за широку примену спонтаног и корективног цртежа у раду са децом и младима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарaдник у предшколској установи
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Когнитивни развој деце и младих (нервни систем, изградња синапса, координација очију) 2. Холистички поглед на природу детета 3. Метода креативног цртања - оквир и функција 4. Упознавање правила израде првог креативног цртежа 2 ДАН 5. Веза линије, фине моторике и перцепције 6. Утицај боје на психофизиологију појединца 7. Упознавање са стварањем уметничких и корективних креативних цртежа - терапеутске акције 8. Креирање креативних цртежа - лично искуство 3 ДАН 9. Примена методе креативног цртања у раду са децом са сметњама у развоју, са дефицитом пажње, агресивним понашањем, у раду са децом где се показује потреба за појачаним васпитним радом. 10. Ликовност и развој мозга 11. Анализа наше праксе.

25

3 дана (22 сати); 22 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Хрватски

Српски

Не

5.000,00 динара по полазнику