ОПЛАНЕТИ СЕ – сви смо ми повезани у очувању животне средине

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1024

Не

Центар за неформално образовање „Други корак”, Црногорска 33, Нова Пазова

Љубица Поповић, Фрушкогорска 77, 21410 Футог, 063/561-612, ljubicabp@gmail.com

МА Љубица Поповић,стручни сарадник педагог, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад; Наташа Сирар-Дробњак, васпитач, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад; Борица Краварски, васпитач, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад; Милијана Аџић, васпитач, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад; Татјана Кнежевић, васпитач, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад; Марина Радуловић, васпитач, ПУ „Радосно детињство” Нови Сад

П3

К2

Унапређење компетенција запослених у васпитно-образовном раду за развој еколошке свести код деце и одраслих. Оспособљавање васпитно-образовног кадра за планирање и реализацију еколошких активности у раду са децом.

Развијање, усвајање и преношење модела одговорног понашања и бриге о непосредној животној средини. Унапређивање квалитета васпитно-образовног рада кроз реализацију еколошких активности у раду са децом и одраслима. Развијање тимског духа у очувању животне средине. Промовисање еколошких вредности у вртићу, породици и локалној заједници.

васпитачи
медицинске сестре васпитачи
стручни сарадници у предшколској установи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
наставник разредне наставе
стручни сарадник у школи

Еколошке навике. Појам екологије и дефинисање екологије као науке. Основни принципи екологије. Екологија у мојој породици,ужој и широј локалној заједници. Екологија код нас и у свету. Освешћивање о значају одговорности за стање на нашој планети. Видео материјал. У еколошком вртићу. Како деца најлакше уче и усвајају еколошке навике. Подстицајна средина за развој еколошких навика.Међусобна повезаности живе и неживе природе и последице њихове угрожености. Природна богатства. Загађивачи. Рециклажа. Еколошке активности са децом (еко кутак, еко патрола, еко табла, био башта, компостер...). Радионица: „Играј се, стварај, ствари не бацај”. Сви смо ми повезани. Значај сарадње са породицом и могућности укључивања родитеља у живот и рад вртића. Радионице са децом и одраслима. Анализа ресурса у локалној заједници (људски и материјални). Сакупљачке акције. Добробит за дете, породицу и локалну заједницу. Радионица: израда акционог плана - „Опланети се”. Екологија као стил живота. Промовисање екологије у вртићу и његовом окружењу – анализа ресурса. Предлози промотивних активности. Радионица: „Промотивни постер”. Праћење реализације еколошких активности у васпитно-образовном раду. Упитник о еколошким навикама. Евалуација обуке.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2.500,00 динара по полазнику