Савремено и традиционално у настави русинског језика, књижевности и историје

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1025

Не

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду – Одсек за русинистику, Нови Сад

др Јанко Рамач, др Зорана Ђинђића 2, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за русинистику, кабинет 204, 0628067622, janko.ramac@ff.uns.ac.rs

Проф. др Јанко Рамач, (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); Мр Анамариа Рамач Фурман (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду)

Проф. др Јанко Рамач (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); проф. др Михајло Фејса (професор на Одсеку за русинистику, редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); мр Анамариа Рамач Фурман (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); мср. Александар Мудри (асистент на Одсеку за русинистику, асистент, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду); мср. Ана Римар (сарадник у настави на Одсеку за русинистику, докторанд, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду)

П3

К1

Побољшање jезичке компетенције ученика, унапређење интерпретације књижевних дела, продубљивање знања из историје, историје културе и традиције.

- Побољшане компетенције наставника - Исправна употреба књижевног језика - Савладавање употребе графема г, ґ, х у русинском jезику - Усвајање знања о коришћењу русинског језика на интернету и о његовим одступањима од књижевног језика - Увођење иновација у интерпретацији књижевних дела из области поетског реализма - Нови методолошки приступи у проучавању књижевног опуса Михајла Ковача - Стицање нових знања из области историје, историје културе и традиције - Савладавање појма традиције и његовог тумачења у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарaдник у предшколској установи
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Тумачење традиције у настави историје Русина, Проблеми правописа русинског језика, Проблематика писања г, ґ и х у русинском jезику, Употреба русинског језика на интернету, Тумачење поетског реализма Михајла Ковача.

30

2 дана (10 сати); 10 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Русински

Не

1.200,00 динара по полазнику