„Аhoj! Сазнање више језика и култура Чеха”

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1026

Не

Национални савет чешке националне мањине, Бела Црква 26340, Ул. Милетићева бр. 2

Валентина Симиџија-Хоц, Крушчица 26340 (Бела Црква), Ул. Цара Душана бр. 45, 064/6587896, prosvetabc@yahoo.com

Валентина Симиџија-Хоц, дипломирани географ, мастер туризмолог, просветни инспектор - саветник Општинска управа Бела Црква, председник Одбора за образовање Национални савет чешке националне мањине

мр Сузана Мунћан, професор разредне наставе, магистар дидактичких наука, наставник разредне наставе и педагошки саветник у настави Основна школа „Сава Мунћан” Крушчица; Тереза Стаменковић, академски сликар и професор ликовне културе, наставник ликовне културе Основна школа „Жарко Зрењанин” Бела Црква, Основна школа „Доситеј Обрадовић” Бела Црква; Кристина Трипковић, дипломирани филолог чешког језика и књижевности, наставник чешког језика са елементима националне културе Основна школа „Сава Мунћан” Крушчица, Основна школа „Миша Стојковић” Гај

П3

К1

Очување језичког и културног идентитета припадника чешке националне мањине - националне заједнице. Упознавање са особеностима чешког језика и културе. Истицање значаја изучавања изборног наставног предмета Чешки језик са елементима националне културе. Усавршавање ради квалитетније наставе.

Пружање стручне и методичке помоћи професорима у настави изборног предмета Чешки језик са елементима националне културе. Записивање на чешком писму и употреба иновативних метода у настави. Утицај билингвизма на наставу. Корелација наставе изборног предмета Чешки језик са елементима националне културе и других предмета.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарaдник у школи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Статус изборног наставног предмета Чешки језик са елемтима националне културе (наставни програми и уџбеници за основну школу); Значај изучавања Чешког језика са елемтима националне културе у основном образовању и васпитању; Корелација садржаја изборног наставног предмета Чешки језик са елемтима националне културе са другим наставним предметима

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Чешки

Српски

Не

2.000,00 динара по полазнику