Развијање способности за асертивну комуникацију у функцији сазревања личности ученика/детета

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1029

Да

ОМЦ „Катедра“, Нови Сад

Жолт Коња, zolt.konja@gmail.com, 062 256 128

Даниела Нећак, дипломирани психолог, стручни сарадник у школи ЕТШ „Михајло Пупин”-Нови Сад; Ана Лојаничић-Фехер, педагог, ЕТШ „Михајло Пупин” – Нови Сад; Жолт Коња, помоћник директора, ЕТШ „Михајло Пупин” – Нови Сад

Даниела Нећак, дипломирани психолог, стручни сарадник у школи ЕТШ „Михајло Пупин”Нови Сад; Ана Лојаничић-Фехер, педагог, ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад; Жолт Коња, помоћник директора, ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад; Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин; Тања Калинић, помоћник директора, ЕТШ „Михајло Пупин”Нови Сад; Карољ Кираљ, наставник, ЕТШ „Михајло Пупин” Нови Сад

П4

К3

Развијање самопоуздања у функцији развоја личности ученика , развијање професионалних компетенција наставника за превазилажење стресних и конфликтних ситуација, развијање асертивних комуникацијских вештина и техника за ефикасно реаговање у различитим професионалним и животним изазовима, развој способности наставника и ученика за бољом комуникацијом, развој наставничких вештина применом техника које доприносе подизању моралних и вредносних ставова ученика.

Подстицање развоја личности ученика, развијање толеранције на сваку врсту различитости, подстицање развоја моралних вредности и неговање хуманих вредности, развијање самопоуздања, ефикасно реаговање у стресним ситуацијама, конструктивно решавање конфликата, развијање асертивних комуникацијских вештина. Дефинисање основних појмова. Могућности примене и индикациона подручја. Етичка питања за одређење асертивноси. Разумевање разлика између различитих облика интерперсоналног понашања. Идентификововање проблем подручја – решавање ситуација. Подизање мотивације наставника и ученика за применом асертивног понашања. Подупирање промена и разумевање процеса промене понашања. Концепти права и обавеза у школи.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи
васпитач у дому ученика
стручни сарaдник у школи

Развој и одлике зреле личности, појам стреса и превазилажење стреса, конфликти и њихово конструктивно решавање, развоја асертивних комуникацијских вештина.

30

3 недеље (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Да

2.500,00 динара по полазнику