Азбука драмске игре

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1030

Не

Завод за културу војвођанских Мађара, 24400 Сента, Поштанска 18

Тамаш Варга, Сента, Иштвана Такача 31, 062 566 213, tamas@vmmi.org

Aндреа Хајверт Лоди, учитељ, драмски педагог

Агнеш Бори-Фекете, професор мађарског језика и књижевности, професор драме; Aндреа Хајверт Лоди, учитељ, драмски педагог; Моника Мачаи, васпитач

П4

К3

Циљ обуке је да учесници усвоје вежбе и игре које помажу да се у учионици успостави атмосфера поверења погодна за учење. У којој процеси учења пружају радост, а самопоштовање ученика се повећава. Циљ курса је да се учесницима представе основна средства драмске педагогије. Обраћање пажње на себе, друге и околину, развијање прихватања, сарадње, самосталног, еластичног размишљања и креативности. Развој комуникацијских вештина, еластичног и богатог репертоара понашања, брзог схватања ситуације.

Циљ курса је да се учесницима представе основна средства драмске педагогије. Обраћање пажње на себе, другеи околину, развијање прихватања, сарадње, самосталног, еластичног размишљања и креативности. Развој комуникацијских вештина, еластичног и богатог репертоара понашања, брзог схватања ситуације.

наставници разредне наставе
наставници предметне наставе у основној школи
наставници изборних и факултативних предмета
сарадници (педагошки асистент и помоћни наставник)
васпитачи
васпитачи у дому ученика
стручни сарадници
наставници општеобразовних предмета у средњим школама

Развијање вештина 1: у групи; Развијање вештина 2: ка изразу; Драмске игре: у улози

12-20

24 сати; 24 бода дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.500,00 динара по полазнику