Саткано – Свечана приредба корак по корак

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1031

Не

Завод за културу војвођанских Мађара, 24400 Сента, Поштанска 18

Тамаш Варга, Сента, Иштвана Такача 31, 062 566 213, tamas@vmmi.org

Aндреа Хајверт Лоди, учитељ, драмски педагог

Агнеш Бори-Фекете, професор мађарског језика и књижевности, професор драме; Aндреа Хајверт Лоди, учитељ, драмски педагог; Моника Мачаи, васпитач

П4

К4

Циљ обуке је унапређење методолошког знања, неопходног за остварење школских приредби, представа и стицање сопственог искуства кроз драмске игре. Програм у оквиру уметничког образовања упознаје учеснике са вежбама и методолошким принципима који припадају средсвима драмске педагогије. Коришћење стеченог знања ће помоћи у развијању креативности и емоционалне интелигенције деце, као и у ублажавању агресије. Методе драмске педагогије омогућују стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, као и за стварање отворене средине за уметничку слободу, кроз коју може да се развије комуникација деце. Ове методе се базирају на сарадњу, помоћу вежби и игара помажу међусобно прихватање и доживљавању солидарности.

Програм у оквиру уметничког образовања упознаје учеснике са вежбама и методолошким принципима који припадају средсвима драмске педагогије. Учесници ће поред методологије припреме и реализације школских приредби и представа стећи приступ и искуство са којим ће и они сами постати отворенији, флексибилнији и ближи деци. Коришћење стеченог знања ће помоћи у развијању креативности и емоционалне интелигенције деце, као и у ублажавању агресије. Методе драмске педагогије омогућују стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, као и за стварање отворене средине за уметничку слободу, кроз коју се развија комуникација деце. Ове методе се базирају на сарадњу, помоћу вежби и игара помажу међусобно прихватање.

наставници разредне наставе
наставници предметне наставе у основној школи
наставници изборних и факултативних предмета
сарадници (педагошки асистент и помоћни наставник)
васпитачи

Основне драмске игре; Свечана приредба – кроз сопствено искуство; Планирање свечане приредбе

15-25

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.500,00 динара по полазнику