Образовање на матерњем (русинском) језику

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1032

Не

Национални савет русинске националне заједнице, Руски Крстур

Меланија Римар, Косте Нађа 18, Петроварадин, 069 673 309, melanijarimar@gmail.com

Дипломирани психолог, Соња Шанта, стручни сарадник-школски психолог, ОШ „Јован Јовановић Змај” Ђурђево; Ана Марија Ранковић, в.д. директора Завода за културу војвођанских Русина, Нови Сад; Дипломирани биолог, Весна Рагаји-Цап, професор биологије, ОШ „Братство јединство” Куцура; Дипломирани географ, Меланија Римар, одговорна уредница часописа за децу„Заградка” Нови Сад

дипломирани психолог, Соња Шанта, стручни сарадник-школски психолог, ОШ „Јован Јовановић Змај” Ђурђево; Ана Марија Ранковић, в. д. директора, мастер инжењер менаџмента у медијима, Завод за културу војвођанских Русина, Нови Сад; дипломирани биолог, Весна Рагаји-Цап, професор биологије, ОШ „Братство јединство” Куцура; дипломирани географ, Меланија Римар, одговорна уредница часописа за децу „Заградка” Нови Сад

П3

К3

Подизање свести становништва о важности и предностима образовања на матерњем- русинском језику и неговању његове културе

Подизање свести становништва о важности и предностима образовања на матерњем- русинском језику; Упознавање са садржајем књиге народних песама за децу „Кохуцик јарабик“ и рубрика „Из народног бунара“ и „Наша народна баштина“ у часопису за децу „Заградка“; Коришћење медија на русинском језику у образовању ученика; Подстицање просветних радника просвећивању и културном животу Русина од стране њих и ђака

професори разредне наставе
наставници предметне наставе у основној школи
професори предметне наставе у средњој школи
стручни сарадници – педагог и психолог
директор

Одабир образовања на матерњем (русинском) језику; Народна књижевност за децу у настави матерњег језика; Медији и настава матерњег језика (редовна и изборна);Улога просветних радника у просвећивању и културном животу Русина

25-30

8 сати; 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Русински

Не

Програм је бесплатан