„Вук или јагње?” Приступ агресији и пружање помоћи жртвама и извршиоцима насиљa

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1033

Не

Удружење организатора слободних активности 24340 Стара Моравица

Золтан Секач, Болманска 16, Бечеј, 0603562669, zoliszekacs@gmail.com

Жолт Балаж Мајор, психолог, Центар за заштиту деце – Будимпешта; Саболч Бешњи, тренер/предавач, Удружење организатора слободних активности

Жолт Балаж Мајор, психолог, дипломирани психолог, Центар за заштиту деце – Будимпешта; Золтан Секач, наставник географије, професор географије, ОШ „Север Ђуркић” Бечеј

П4

К4

Стицање компетенције добре комуникације ради спречавања насиља и ублажавања последица агресивног понашања ученика, пружањем теоретског и практичног знања.

Учесници треба да побољшају свој однос према агресије мењањем својих приступа и проширивањем знања; Развијају компетенцију емпатије и комуникацијских вештина да би могли лакше схватити друге и на ефикасан начин тумачити свој став; Упознају важност, облике и садржаје сарадње са родитељима и другим партнерима у интересу смањивања насиља; Јачају међусобног поверења у заједничком раду у интересу ученика; Упознају психодинамику агресије, процес формирања личности агресора, односе између агресора и злостављеног ђака, благовремено препознавања тенденције; Упознају начине и технике пружања помоћи у превазилажењу ситуације.

Наставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник предметне наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Наставник у школи за образовање одраслих Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач; Васпитач у дому ученика; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Oтварање семинара, упознавање; Свакодневно гледиште психологије; Aгресија; Разумевање и помоћ агресору I + II; Специјална комуникација са агресором; Самоспознаја као основ пружања помоћи; Самопоуздање, поверење, стручно уверење; Продубљивање наученог; Завршетак програма

30

3 дана (24 сати); 24 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

4.990,00 динара по полазнику