Коцкицe, картe, уже, падобран – учење кроз игру у школи односно у предшколској установи

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1034

Не

Удружење организатора слободних активности, 24340 Стара Моравица, Београдска бр. 10

Золтан Секач, Болманска 16, Бечеј, 0603562669, zoliszekacs@gmail.com

Саболч Бешњи, тренер/предавач, Удружење организатора слободних активности

Саболч Бешњи, тренер/предавач, Удружење организатора слободних активности; Кристина Чаби Секач, наставник физичког васпитања, професор физичког васпитања и дипломирани организатор спортске рекреације, ОШ „Север Ђуркић” Бечеј; Акош Тојзан, наставник енглеског језика, дипломирани филолог англиста (област: Енглески језик и лингвистика), ОШ „Петефи Шандор” Бечеј; Золтан Секач, наставник географије, професор географије, ОШ „Север Ђуркић” Бечеј; Естер Тојзан Балди, (Република Мађарска), Администратор и координатор, Удружење Јахад – Заједно (Будимпешта); Урбан Моника, (Република Мађарска), наставник разредне наставе, професор разредне наставе, ОШ. Кишфалуди, Капошвар (Р. Мађарска)

П3

К1

Подизање дидактичко-методичког знања за предмет који се предаје и за друге активности.

Упознати циљну групу са предностима примене игара у разреду и ван ње; Савладавање теоријског и практичног дела педагогије игара; Предочавање стручног знања на високом нивоу са којим су, ради постизања својих педагошких циљева способни да самостално креирају, планирају, организују и остварују комплетан блок игара.; Школски час/градиво ће бити пријемчив, разумљив и интересантан; Примена различитих метода, техника и облика рада у наставном процесу ради подизања ефикасности.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа
Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Уводно предавање; Игре које се примењују у оквиру наставе и ван школе, Састављање документације игре; Завршетак семинара

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2.990,00 динара по полазнику