Хајмо на квиз! – односно како можемо у једном маху повећати заинтересованост у разреду и понављати градиво?

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1035

Не

Удружење организатора слободних активности, 24340 Стара Моравица, Београдска бр. 10

Золтан Секач, Болманска 16, Бечеј, 0603562669, zoliszekacs@gmail.com

Саболч Бешњи, тренер/предавач, Удружење организатора слободних активности

Саболч Бешњи, тренер/предавач, Удружење организатора слободних активности; Кристина Чаби Секач, наставник физичког васпитања, професор физичког васпитања и дипломирани организатор спортске рекреације, ОШ „СеверЂуркић” Бечеј; АкошТојзан, наставник енглеског језика, дипломирани филолог англиста (област: Енглескијезик и лингвистика), ОШ „Петефи Шандор” Бечеј; Естер Тојзан Балди, (R. Mađarska), Администратор/координатор, тренер, наставник разредне наставе, Удружење Јахад – Заједно (Будимпешта); Урбан Моника, (R. Mađarska), наставник разредне наставе, професор разредне наставе, ОШ „Кишфалуди” Капошвар (R. Мађарска).

П3

К3

Проширење дидактичко-методичког знања наставног особља путем успешне примене квиза у наставном процесу.

Показати конкретне и применљиве облике организовања квиза уз помоћ којих лако могу повећати заинтересованост и ангажованост ђака у одржавању приредаба или пак у понављању градива. Упознавати учеснике са елементима организовања квиза. Указати конкретне примере примене квиза ради постизања одређених педагошких-васпитних циљева. Стицање вештине креирања и преобликовања квизова.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник опште образовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Упознавање, Квиз за скупљање жетона, Интелектуални квиз, Игре са препрекама и игре истраге, Квизови у покрету, Типови пропратних програма, Састављање квиза на креативан начин, Квизови ноћи, Основи организовања квизова, Завршетак програма.

30

2 данa (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.990,00 динара по полазнику