Где настају чуда – Педагогија искуства (Емпиријска едукација)

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1036

Не

Удружење организатора слободних активности, 24340 Стара Моравица, Београдска бр. 10

Золтан Секач, Болманска 16, Бечеј, 0603562669, zoliszekacs@gmail.com

Саболч Бешњи, тренер/предавач, Удружење организатора слободних активности

Саболч Бешњи, тренер/предавач, Удружење организатора слободних активности; Кристина Чаби Секач, наставник физичког васпитања, професор физичког васпитања и дипломирани организатор спортске рекреације, ОШ „СеверЂуркић” Бечеј; АкошТојзан, наставник енглеског језика, дипломирани филолог англиста (област: Енглески језик и лингвистика), ОШ „Петефи Шандор” Бечеј; Золтан Секач, наставник географије, професор географије, ОШ „Север Ђуркић” Бечеј; Естер Тојзан Балди (R. Mađarska), администратор/координатор, тренер, наставник разредне наставе, Удружење Јахад – Заједно (Будимпешта); Урбан Моника (R. Mađarska), наставник разредне наставе, професор разредне наставе, ОШ „Кишфалуди” Капошвар (R. Мађарска).

П3

К3

Циљна група упознаје предности примене педагогије искуства у школи и ван ње, са теоријским и практичним делима педагогије искуства. Дати примењиво стручно знање.

Учесници ће бити спремни да воде искуствено педагошке активности, радионице. Доживе нов приступ улози одраслих у васпитном образовном раду. Упознају вежбе решавања проблема, ситуационе вежбе, игре. Учесници ће моћи да ангажују све ученике при томе уважавајући индивидуалност. Прихватају ученика као личност у развоју. Потпомажу развој самопоуздања и самопоштовања код ученика. Развијају креативност и иницијативу ученика. Не настојимо мењати наставни и васпитни рад, већ пружамо средство, којим ће постати садржајно богатији и ефикаснији.

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе – основна школа Наставник предметне наставе – гимназија
Наставник опште образовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета – средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколској установи
Медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарaдник у предшколској установи
Стручни сарaдник у школи
Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Упознавање, Квиз за скупљање жетона, Интелектуални квиз, Игре са препрекама и игре истраге, Квизови у покрету, Типови пропратних програма, Састављање квиза на креативан начин, Квизови ноћи, Основи организовања квизова, Завршетак програма.

30

3 дана (24 сати); 24 бода дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

4.990,00 динара по полазнику