Арт терапија методом фракталног цртања

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1037

Не

IQ Art Организација за развој креативног стваралаштва, 21000 Нови Сад, Радничка 49

Ивана Вукајловић Симић, Радничка 49, Нови Сад, 0692142522, iqart.org@gmail.com

Танзилија Закиривна Полујахтова, дипл. педагог, психолог и Милкица Вулетић, дипл. филолог, представник методе МФЦ за Србију, серт. предавач 1. нивоа, Дар арт центар за афирмацију

Милкица Вулетић, дипл. филолог, представник методе МФЦ за Србију, серт. предавач 1. нивоа, Дар арт центар за афирмацију и Ивана Вукајловић Симић, дипл. дизајнер струковних студија, радни наставник-ментор ликовне и креативне радионице СОШО М. Петровић, Нови Сад, председник организације за развој креативног стваралаштва IQ Art Нови Сад

П3

К3

Едукација и проширење компетенције едуканата за рад на личном расту и развоју, као и рад са другим људима и децом кроз дијагностичко корекцијски метод арт терапије.

Метод фракталног цртања има широку примену и посебне програме намењене специфичним социјалним групама, деци без родитељског старања смештеној у социјалним центрима и домовима, затим рад са децом предшколског и школског узраста у циљу постизања бољих резултата у учењу и владању у школама као и побољшање квалитета живота и здравља појединца и групе, оснаживање самопоуздања и развијање толеранције, прихватање различитости појединаца и групе, афирмација и откривање потенцијала и талената... програми за рад са децом и особама са посебним потребама и инвалидним лицима и програм за рад са децом иљудима социјалних и националних мањина.

Васпитачи
наставници основних и средњих школа
медицинске сестре васпитачи
стручни сарадници у школским и предшколским установама
педагози
психолози
социјални радници
родитељи

Теме програма су методологија и развој цртања дијагностичких и корекцијских цртежа и значај боје као алата за постизање унутрашњих промена и хармонизације дисбаланса и неравнотежа у човеку.

30

2 дана (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Српски, Мађарски, Русински

Не

4.000,00 динара по полазнику