ПЛАНЕТА ЗЕМЉА ЈЕ НАШ ДОМ еколошки програм

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1038

Да

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд” Радничка 18, Нови Сад

Душанка Мудринић, Ресавска 4, Нови Сад, 0641124927, mastolend@yahoo.com

Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог; Душанка Мудринић, педагог ПУ дечји вртић „Маштоленд”, Нови Сад.

Бисерка Вуњак Спасојевић, педагог; Душанка Мудринић, педагог, ПУ дечји вртић „Маштоленд”, Нови Сад; Андријана Струхар Ћирић, педагог, ПУ „Вчиелка“, Бачки Петровац; Сузана Кузела, струковни васпитач, ПУ дечји вртић „Маштоленд”, Нови Сад

П3

K3

Развијање идеја хуманистичкe екологијe и јачање професионалних компетенција васпитача и стручних сарадника у примени савремених психолошко педагошких технологија за формирање еколошке свести.

Развијање компетентности практичара за остваривање идеја хуманистичке екологије кроз програм „Ми смо Земљани” Н.Н.Вересова; Овладавање васпитача психолошко педагошким технологијама за: изграђивање вредносних циљева код деце , подстицање стваралачког изражавања, интелектуалних способности и мишљења деце и богаћење дечјих знања; Оснаживање васпитача и стручних сарадника у пројектном учењу, активном укључивању деце , индивидуализованом приступу, интегративним методама рада, креирању прилика за учење као коконструкције знања, буђењу унутрашње мотивације и аутономије детета

стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
васпитач у предшколској установи
сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Теоријска полазишта хуманистичке екологије; Упознавање са карактеристикама и принципима програма и њихова анализа кроз примере из праксе; Формирање појма дома и развијање личног односа према њему као вредности; Формирање система еколошких вредности и проширивање појма дома на шире станиште; Формирање личног односа према планети Земљи као дому

30

35 сати; 35 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Словачки

Српски

Да

4.800,00 динара по полазнику