МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ВЕБ 2.0 АЛАТА У НАСТАВИ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1039

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Цинтиа Ковач, 24331 Бајша, Кратка 33, +381 692254746, kcintia91@gmail.com

Цинтиа Ковач

Ленке Мајор, Дороћа Урбан, Лидиа Гал, Кристина Хорват, Цинтиа Ковач

П1

К1

Општи циљ програма је да учесници упознају могућности веб 2.0 алата. Поред тога и да усвоје основно знање о методици примене ових апликација.

Најважнији специфични циљ програма је да наставници усвоје сва знања за успешну примену веб 2.0 апликација, почевши од подешавања све до израде и приказивања интерактивног наставног садржаја. Поред информатичких основа, учесници ће имати прилику да се упознају са моделима примене у различитим предметима.

Учитељи
наставници и директори основних и средњих школа

Педагошке и дидактичке основе коришћења веб 2.0 алата у настави; Учење у електронском окружењу; Онлајн презентације; Онлајн тестови; Израда вебсајта; Проширена стварност; „Google Drive“ у настави; Онлајн домаћи задатак

Максимално 18

2 дана (16 сати); 16 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

3.000,00 динара по полазнику