ИЗАЗОВИ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1040

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Јосип Лепеш, ванредни професор, 0638857372, lepes@tippnet.rs

др Јосип Лепеш, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, ванредни професор / др Саболч Халаши, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент

др Јосип Лепеш, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, ванредни професор / др Саболч Халаши, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, доцент

П3

К1

Унапређење квалитета наставе физичког васпитања помоћу упознавање наставника разредне наставе, са могућностима ефикаснијег планирања у нижим разредима основне школе.

Сигурнија примена садржаја физичког васпитања које развијају кретне структуре, координационе основе. Дефинисање потребе диференцираног развоја креативности кроз покрет у складу са могућностима, као и развоју стваралачких способности код деце. Адекватна методичка упутства и принципи за непосредну реализацију наставних садржаја у пракси. Израженија пажња ка очувању и унапређењу моторичких и функционалних способности ученика.

Наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

Припрема остваривања педагошког амбијента у току наставе физичког васпитања Планирање процеса наставе физичког васпитања Развој широке базе кретања и етапе учења покрета.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

3.500,00 динара по полазнику