ЗООПЕДАГОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У НИЖИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1041

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

Рита Хорак, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Штросмајерова 11, +381-62-89-200-83, rita.horak@magister.uns.ac.rs

Доц. др. Рита Хорак Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Ленке Мајор Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

доц. др. Рита Хорак, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, Ленке Мајор, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, мр. Елвира Ковач Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

П3

К1

Циљ усавршавања је пружање нових сазнања како би се учесници упознали са значајем васпитања о заштити животне средине, да би стекли сазнања која ће моћи искористити у зоопедагогији.

Приказати методичка и педагошка знања коју зоопедагогија пружа у васпитању о заштити природе, да ефикасним методама умеју направити образовне планове везане за зоопедагогију и очување природе, којима ће моћи подизати свест о очувању околине код ученика.

Учитељи
васпитачи

Интегрисање еколошког образовања у образовно-васпитнин програм у првом циклусу образовањa Улога зоопедагогије у развијању еколошке свести. Планирање, остваривање и еваулација зоопедагошких прграма у основним школама од другог до четвртог разреда.

15-30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2.000,00 динара по полазнику