ПРИМЕНА РОБОТА У ОБРАЗОВАЊУ (ОД ОБДАНИШТА ДО СРЕДЊЕ ШКОЛЕ)

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1042

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

др Жолт Наместовски 24331 Бајша, Петефи Шандора 24. +381 63 8631568 namesztovszkizsolt@gmail.com

др. Жолт Наместовски, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, доцент, Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику

Кереши Габор, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи, професор информатике, Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи”

П1

К1

Општи циљ програма је да наставници упознају могуђности коришћења разних робота у образовању. Поред тога и да усвоје основно знање о методици примене у наставном процесу.

Најважнији специфични циљ програма је да наставници усвоје сва знања за успешну примену робота. Поред информатичких основа, учесници ће имати прилику да се упознају са моделима примене у разне предмете (примена робота у настави математике, примена робота у настави природних наука) и са основима програмирања. Усвојено техничко и методичко знање ће бити примењено у фази workshopa, када ће наставници пројектовати једну наставну јединицу и приказивати помоћу робота.

Васпитачи
учитељи
наставници и директори основних и средњих школа

Увод у проблематику; Роботи као образовно средство (Micro:Bit, Mio Robot, Cyber Robot); Програмирање робота (софтвер); Workshop

18

8 сати; 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Српски

Не

2.000,00 динара по полазнику