САВРЕМЕНА (МОБИЛНА) ОБРАЗОВНА ТЕХНОЛОГИЈА

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1043

Да

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

др Жолт Наместовски 24331 Бајша, Петефи Шандора 24. +381 63 8631568 namesztovszkizsolt@gmail.com

др Жолт Наместовски, Синтиа Ковач

Синтиа Ковач, др Жолт Наместовски

П1

К1

Општи циљ програма је да учесници упознају најсавременија образовна технолошка средства, као што су мобилне апликације и онлајн алати.

Најважнији специфични циљ програма је да полазници усвоје сва знања за успешну примену савремене образовне технологије, почевши од подешавања све до израде и приказивања интерактивног наставног садржаја. Поред информатичких основа, учесници ће имати прилику да се упознају са моделима примене у разне предмете. Усвојено техничко и методичко знање ће бити примењено у завршној фази, када ће наставници пројектовати једну наставну јединицу, помоћу приказаних апликација.

Учитељи
наставници и директори основних и средњих школа

Увод у проблематику, Онлајн тестови, Онлајн презентације или израда вебсајта, Онлајн документи, Системи за електронско учење, Мобилне апликације, Офлајн састанак – презентација и додела уверења

10-30

3 недеље (19 сати); 19 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Да

3.000,00 динара по полазнику