ЈЕЗИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ − ХЕУРИСТИЧКИ МЕТОДИ У НАСТАВИ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1044

Не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику 24000 Суботица, Штросмајерова 11

доц. др Рита Хорак, 024/624-444 horakrita83@gmail.com

Ева Вуков Рафаи, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, доцент

Ева Вуков Рафаи, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, доцент; Шаролта Кулчар, Фондација „Pro Scientia Naturae” ,Филозофски факултет, Докторске студије језик и књижевност - докторанткиња

П3

К1

Циљ програма је оспособљавање слушалаца стручног усавршавања за примену иновативних образовних метода из предмета матерњи језик.

Стручно усавршавање пружа преглед о иновативним методичким приступима која се примењују у настави матерњег језика. Хеуристички методи пружају могућности експериментисања током језичких образовња, исто тако омогућавају финкционалну употребу језика, стратешког приступа комуникације код разних типова текстова, индуктивног приступа код упознавања врста речи и ред речи. Важан задатак је упознавање слушалаца са значајем бидиалекталног приступа матерњм језику у актуелним језичним-друштвеним срединама. Усавршавање нуди могућности за оспособљавање слушалаца за употребу језичне игре у корист креативног употреба језика и наставе правописа.

Наставници разредне наставе
наставници предметне наставе – мађарски као матерњи језик − у основним школама

Хеуристички методи, финкционална употреба језика, стратешки приступ комуникације код разних типова текста, употреба језичких игара.

30

1 дан (8 сати); 8 бодова дана (укупно време рада: мин.)

Мађарски

Не

2.000,00 динара по полазнику